سابقه روزانه و لحظه ای نماد کخاک

نماد کخاک شرکت صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ در بازار دوم بورس گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی و زیر گروه تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی - فرآوری وتغلیظ انواع کائولن سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ بازار دوم بورس سایر محصولات کانی غیرفلزی تولید سایر محصولات معدنی غیرفلزی 1.4M 3.5B 6T 13.43% 470.1M 811.3B 2M 1.9M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
کخاک 4.16%
17,260
4.95%
17,390
165.5B 434.3B 598.3B 1.7T 86.3M -1.1B 13.6B 9.9B 18.6B 7.52 1438 12 13.89 0 618
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
کخاک 2 2 14 15 27 30 44 40 3 39 65 65 65 1401/08/08 -28 1399/06/29
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
کخاک 14,270 12,440 12,440 10,480 10,480 10,480 17,260 17,260 17,260 17,260 17,260 17,372 21 39 39 65 65 66
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
کخاک SMA5: 16,736 SMA10: 16,048 SMA20: 15,280 SMA50: 14,530 SMA100: 13,627 SMA200: 13,374 EMA5: 16,696 EMA10: 16,218 EMA20: 15,468 EMA50: 14,562 EMA100: 14,046 EMA200: 13,374 76 91 34 769 2,375 0 126
K: 100
D: 87
Upper: 17,334
Middle: 15,280
Lower: 13,226
Value: 764
Signal: 549
Diverg.: 215
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -861.1M 10.4B -1.1B 6.2M 1.3 45% 521.5K 855K 334K 5.3M 5.8M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/09 0.9 37.9 41.3 4.16
17,260
4.95
17,390
186.2K 18.2K 1.9 1.2 13.43 86.3M 6.3B -797.7M 3.7M 0.78 -1 -50K 215K 265K 3.4M 3.4M
2 1402/01/08 0.4 10 24.3 -0.12
16,570
0.3
16,640
776 1.2K 0.7 0.5 13.43 -557.7M 2.3B -288.2M 1.4M 0.29 25 336.6K 368.4K 31.8K 1M 1.3M
3 1402/01/07 0.5 8.7 16.2 -0.96
16,590
-0.12
16,730
11.6K 5K 0.6 0.4 13.43 -389.6M 1.9B -0 1.1M 0.24 21 234.9K 272K 37.1K 862.1K 1.1M
سابقه پول داغ نماد کخاک
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کخاک 1,739 4.95 0.85 40.6M 47.5M 1 1 76.1M 173.9M 1 4 190.8M 141.2M -797.7M فروش 09:52:23 1402/01/09
2 کخاک 1,739 4.95 0.88 40.3M 45.6M 6 1 16.3M 173.9M 1 3 190.8M 135.8M -623.8M فروش 09:52:06 1402/01/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده