سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کحافظ

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کحافظ : 1-احداث و خرید و نصب و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات . ساخت انواع کاشی و سرامیک - وسایل بهداشتی و چینی و صنایع جانبی و وابسته به آن بطور کلی هرنوع تاسیسات و تجهیزات و واحدهایی که مربوط به تولیدات موضوع شرکت باشد .2-اکتشاف استخراج .بهره برداری و اخذ پروانه بهره برداری برای کلیه معادن مورد نیاز
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,815
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.1
درصد خالص خرید حقوقی
221
ارزش معاملات
8.2B
حجم معاملات
17.1M
خالص خرید حقوقی
5.9M
خرید حقوقی
6.1M
خرید حقیقی
11.0M
فروش حقیقی
16.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-223.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.9 9 10 -371 0.06
4,726
0.15
4,730
26,500 2,235 0.5 0.7 15.55 0.2 48 771M 1.6M 784.6K 784.6K 845.6K 1.6M -0
2 1401/07/11 0.9 11 12 -351 -0.55
4,723
-1.45
4,680
365,067 1,500 0.5 0.8 15.56 0.25 37 1B 2M 744K 759.1K 1.3M 2M -0
3 1401/07/10 1.2 10 8 -326 -1.37
4,749
-1.97
4,720
14,387 1,200 0.4 0.8 15.57 0.29 29 1.1B 2.3M 687.3K 687.3K 1.7M 2.3M -0
4 1401/07/09 0.7 13 18 -754 -2.53
4,815
-4.82
4,702
110,939 3,831 0.7 1.7 15.6 0.55 35 2.1B 4.4M 1.6M 1.7M 2.8M 4.3M -0
5 1401/07/06 1.2 10 8 -74 0.61
4,940
1.63
4,990
397,283 85,067 0.2 0.5 15.6 0.17 11 676.4M 1.4M 150.5K 249K 1.1M 1.3M -0
6 1401/07/04 1.5 13 9 -120 0.61
4,910
1.43
4,950
119,474 40,000 0.3 0.6 15.61 0.22 14 860.8M 1.7M 243.9K 317.7K 1.4M 1.7M 205M
7 1401/07/02 0.6 8 13 -819 -2.79
4,880
-3.39
4,850
4,096 2,000 0.5 1.2 15.63 0.44 47 1.7B 3.6M 1.7M 1.7M 1.9M 3.6M -428.9M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
34.2 % -2 -4 -5 -7 -9 -8 23 16 -13 2 47
سابقه پول داغ نماد کحافظ
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کحافظ 500 2.46 1.23 10.8M 8.8M 1 4 102.5M 25.6M 2 0 102.5M 0 205M خرید 12:28:53 1401/07/04
2 کحافظ 500 2.46 1.23 10.8M 8.8M 1 4 102.5M 25.6M 1 0 102.5M 0 102.5M خرید 12:28:53 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک