سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کتوکا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کتوکا : ساخت و تولید کلیه محصولات و فرآورده های نسوز، تعمیر و نگهداری انواع نسوز ها، انجام خدمات مکانیکی، برق، تاسیساتی، نصب و راه اندازی و کلیه عملیات پیمانکاری. مشاوره، مطالعه و تهیه طرح نظارت و انجام پیمانکاری کلیه امور مربوط به ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی. صادرات و واردات کلیه ادوات و تجهیزات، ماشین آلات تولیدی و مواد اولیه ای که به نحوی از انحاء با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-814
قیمت پایانی
-8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.9
درصد خالص خرید حقوقی
29
ارزش معاملات
14.5B
حجم معاملات
22.2M
خالص خرید حقوقی
1.3M
خرید حقوقی
1.6M
خرید حقیقی
20.6M
فروش حقیقی
21.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-2.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.4 10 8 0 4.36
6,460
5.01
6,500
249,497 7,322 0.4 0.5 39.76 0.39 0 1.1B 1.7M -0 0 1.7M 1.7M -0
2 1401/07/04 0.7 10 13 0 1.14
6,190
1.63
6,220
1,904 1,750 0.6 0.8 39.76 0.65 0 1.8B 2.9M -0 0 2.9M 2.9M -123M
3 1401/07/02 0.3 8 24 -844 -6.28
6,120
-6.89
6,080
1,000 1,366,618 0.9 1.3 39.76 1.08 28 3B 4.9M 1.4M 1.4M 3.5M 4.9M -1.4B
4 1401/06/30 0.6 8 14 -79 -3.12
6,530
-3.26
6,520
288,904 6,000 0.5 0.7 39.76 0.66 4 1.9B 3M 120.8K 120.8K 2.8M 3M -130.2M
5 1401/06/29 0.7 9 13 -33 -0.74
6,740
-1.33
6,700
2,163 162 0.3 0.5 39.76 0.5 2 1.5B 2.2M 48.4K 48.4K 2.2M 2.2M -0
6 1401/06/28 0.9 13 14 -14 -2.02
6,790
-1.88
6,800
35,764 28,087 0.5 0.8 39.78 0.77 1 2.4B 3.5M 21K 21K 3.4M 3.5M -0
7 1401/06/27 0.6 10 16 156 -0.86
6,930
-2.00
6,850
51,170 2,990 0.6 0.9 39.78 0.9 -6 2.8B 4.1M -225.4K 72.8K 4M 3.8M -385.4M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
6 % 6 -1 -8 -12 -12 -18 -12 -65 -68 18 90
سابقه پول داغ نماد کتوکا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کتوکا 615 0.49 0.72 8M 11.1M 6 1 20.5M 123M 0 1 0 123M -123M فروش 10:29:30 1401/07/04
2 کتوکا 609 -6.74 0.34 7.5M 22.2M 3 1 36.4M 109.3M 0 4 0 239.9M -1.4B فروش 09:54:26 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک