سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کباده

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کباده : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,220
قیمت پایانی
2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.7
درصد خالص خرید حقوقی
77
ارزش معاملات
12.3B
حجم معاملات
7.2M
خالص خرید حقوقی
755.4K
خرید حقوقی
827K
خرید حقیقی
6.4M
فروش حقیقی
7.2M
برآیند پول داغ و گروهی
344.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.1 17 15 0 -1.63
16,940
-2.32
16,820
61,182 5,000 0.9 0.8 35.13 0.57 0 1.5B 883.4K -0 0 883.4K 883.4K -0
2 1401/07/04 1.2 13 11 1 -1.99
17,220
-2.45
17,140
8,843 105,038 0.8 0.8 35.13 0.56 0 1.5B 857.5K -450 0 857.5K 857K 249M
3 1401/07/02 1 11 11 8 1.80
17,570
1.62
17,540
534 90,000 1.1 0.9 35.13 0.71 0 1.9B 1.1M -4.6K 450 1.1M 1.1M 108.6M
4 1401/06/30 0.9 18 19 114 2.86
17,260
2.98
17,280
210,555 3,000 1.5 1.3 35.13 1.01 -4 2.7B 1.5M -65.8K 0 1.5M 1.5M -409.4M
5 1401/06/29 1.1 14 13 -219 1.76
16,780
2.49
16,900
334 137,531 1 0.8 35.15 0.71 12 1.8B 1.1M 130.7K 130.7K 1M 1.1M -0
6 1401/06/28 1.7 21 12 -101 2.30
16,490
2.98
16,600
240,968 3,000 0.7 0.6 35.17 0.47 8 1.2B 722.8K 61K 61K 661.8K 722.8K 396.7M
7 1401/06/27 0.4 6 15 -1,023 -2.72
16,120
-2.84
16,100
170,986 2,047 1 0.8 35.31 0.67 61 1.7B 1M 634.5K 634.5K 408.6K 1M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
10.4 % -4 -2 2 -1 -11 -28 20 91 -55 72 1
سابقه پول داغ نماد کباده
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کباده 1,682 -2.32 1.13 16.9M 15M 3 2 145.2M 217.8M 0 1 145.2M 217.8M -0 فروش 12:59:58 1401/07/06
2 کباده 1,786 1.65 1.22 11.8M 9.7M 1 16 136.8M 8.6M 2 0 124.5M 0 249M خرید 11:06:46 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک