سابقه روزانه و لحظه ای نماد کاریس

نماد کاریس شرکت صندوق س.سپهر کاریزما-س در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و زیر گروه صندوق سرمایه گذاری در سهام - fghf سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
کاریس صندوق س.سپهر کاریزما-س بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صندوق سرمایه گذاری در سهام 1 51.2B 108.3T 100% 51.2B 83.4T 5.4M 13.1M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
کاریس 1.11%
21,150
1.92%
21,319
564.3B 2.3T 5.1T 8.4T 1.1B -4.3B 12.8B -6.4B 33.4B 0 0 0 1235.49 0 161
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
کاریس 2 2 9 12 31 30 57 61 81 33 67 67 109 1400/03/03 -90 1399/09/22
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
کاریس 18,454 15,905 15,905 12,651 12,651 12,651 21,150 21,150 21,150 21,150 21,150 21,150 15 33 33 67 67 67
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
کاریس SMA5: 12,978 SMA10: 13,186 SMA20: 13,302 SMA50: 13,852 SMA100: 14,269 SMA200: 13,737 EMA5: 12,883 EMA10: 13,077 EMA20: 13,310 EMA50: 13,722 EMA100: 13,846 EMA200: 13,737 19 33 39 215 -529 -100 -305
K: 0
D: 5
Upper: 13,818
Middle: 13,302
Lower: 12,786
Value: -248
Signal: -195
Diverg.: -52
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -1.8B 45.7B -0 21.9M 0 14% 872.7K 5.5M 4.7M 16.3M 17.2M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/09 1 69.4 73.2 1.11
21,150
1.92
21,319
20K 21.7K 0.6 1.5 0 1.1B 17.1B -0 8.1M 0.02 -6 -505K 1.5M 2M 6.6M 6.1M
2 1402/01/08 0.7 56.6 77.3 1.54
20,908
1.8
20,960
494 1.9K 0.6 0.6 0 -2B 17.7B -0 8.5M 0.02 12 1M 3.2M 2.2M 5.3M 6.3M
3 1402/01/07 0.7 39.8 55.4 -0.67
20,550
0.05
20,698
15K 54.6K 0.4 0.3 0 -829.5M 11B -0 5.3M 0.01 8 403.6K 866.7K 463.1K 4.5M 4.9M
پول داغ برای نماد کاریس یافت نشد!
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده