سابقه روزانه و لحظه ای نماد کارام

نماد کارام شرکت صنایع سرام آرا در - گروه کاشی و سرامیک و زیر گروه تولید گل و سرامیک ساختمانی - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
کارام صنایع سرام آرا - کاشی و سرامیک تولید گل و سرامیک ساختمانی 1.1M 135M 252.3B 27.6% 37.3M 69.6B 2.2M 4.2M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
کارام 2.86%
18,690
2.97%
18,710
195.4B 732.1B 732.1B 732.1B 2.1B -608.1M 4.9B 4.9B 4.9B 9.92 -1179 -15.85 0 0 313
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
کارام 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1401/12/27 3 1402/01/06
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
کارام 17,080 17,080 17,080 17,080 17,080 17,080 18,680 18,680 18,680 18,680 18,680 18,680 9 9 9 9 9 9
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
کارام SMA5: 17,960 SMA10: 0 SMA20: 0 SMA50: 0 SMA100: 0 SMA200: 0 EMA5: 0 EMA10: 0 EMA20: 0 EMA50: 0 EMA100: 0 EMA200: 0 0 0 0 0 17,866 0 0
K: 0
D: 0
Upper: 0
Middle: 0
Lower: 0
Value: 0
Signal: 0
Diverg.: 0
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 1.3B 10.2B 5.4B 5.5M 14.8 -5% -667.7K 739K 1.4M 4.8M 4.1M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 0.8 26.8 35.4 2.86
18,690
2.97
18,710
126.4K 0 0.8 1.9 27.6 2.1B 6.4B 6.2B 3.4M 9.24 -33 -1.1M 170K 1.3M 3.3M 2.1M
2 1402/01/06 0.3 24 86.9 1
18,170
2.95
18,520
535.5K 0 0.1 0.2 0 -0 709.4M -0 383K 1.03 0 -0 0 0 375.2K 375.2K
3 1402/01/05 0.6 28.6 44.9 2.98
17,990
2.98
17,990
563.3K 0 0.3 0.5 27.6 -843.2M 3.1B -827.9M 1.7M 4.56 28 468.7K 568.7K 100K 1.1M 1.6M
سابقه پول داغ نماد کارام
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کارام 1,871 2.97 0.72 26.4M 36.5M 43 17 30.3M 40.4M 6 0 32.1M 0 6.2B خرید گروهی 11:26:53 1402/01/07
2 کارام 1,858 2.26 0.74 26.5M 36M 40 17 31.7M 38.4M 5 0 32.6M 0 4.9B خرید گروهی 11:25:40 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده