سابقه روزانه و لحظه ای نماد کابگن

نماد کابگن شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه‌ در بازار پایه قرمز فرابورس گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی و زیر گروه تولید شیشه - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات بورس
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نمادهای من دیدبان من صفحه و سابقه کابگن چارت تکنیکال کابگن ریزمعاملات کابگن پول داغ کابگن سهامداران عمده کابگن افزایش سرمایه کابگن تعدیل قیمت کابگن نمودار قیمت کابگن چارت دلاری کابگن TSETMC کابگن کدال کابگن فیلتر کدال کابگن
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
کابگن تولیدی و صنعتی آبگینه‌ بازار پایه قرمز فرابورس سایر محصولات کانی غیرفلزی تولید شیشه 1 93.9M 155.3B 17.07% 16M 26.5B 9.2K 9.2K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه رتبه نقدشوندگی
کابگن 2%
16,870
2%
16,870
752.1M 1.6B 2.8B 5.9B -0 -0 -0 187.6K 187.6K 0 -418 -39.57 0 919
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
کابگن 4 6 10 15 17 26 66 119 85 26 66 119 125 1401/09/08 2 1403/02/04
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
کابگن 14,720 14,440 13,360 10,180 8,420 7,700 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 16,540 12 15 24 62 96 115
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
کابگن SMA5: 16,414 SMA10: 16,012 SMA20: 15,122 SMA50: 12,043 SMA100: 9,891 SMA200: 9,222 EMA5: 16,427 EMA10: 15,991 EMA20: 15,014 EMA50: 12,800 EMA100: 11,084 EMA200: 9,222 100 100 100 201 2,840 0 131
K: 100
D: 100
Upper: 17,251
Middle: 15,122
Lower: 12,993
Value: 1244
Signal: 1255
Diverg.: -11
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -0 46.4M -0 28.3K 0.2 0% -0 28.3K 28.3K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1403/02/05 1 3.4 3.4 2
16,870
2
16,870
1.4M 0 0.2 0.2 0 -0 3.4M -0 2K 0.01 0 -0 0 0 2K 2K
2 1403/02/04 2.5 11 4.4 1.97
16,540
1.97
16,540
1.8M 0 1.5 1.8 17.07 -0 21.9M -0 13.3K 0.08 0 -0 0 0 13.3K 13.3K
3 1403/02/03 8 21.1 2.6 1.95
16,220
1.95
16,220
1M 0 1.4 2.1 17.07 -0 21.1M -0 13K 0.08 0 -0 0 0 13K 13K
پول داغ برای نماد کابگن یافت نشد!
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده