سابقه روزانه و لحظه ای معاملات چکارن

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد چکارن : تهیه و تولید انواع کارتن ، ورق کارتن ، مقوای فشنگی و صادرات آن ، همچنین واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز شرکت
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
5
قیمت پایانی
4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.6
درصد خالص خرید حقوقی
2
ارزش معاملات
7.2B
حجم معاملات
31.5M
خالص خرید حقوقی
-17.4K
خرید حقوقی
437K
خرید حقیقی
31.1M
فروش حقیقی
31.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 2.6 18 7 25 1.87
2,341
3.57
2,380
1,985 20,000 0.5 1.1 0 0.23 -2 1.1B 4.5M -104.8K 180.2K 4.3M 4.2M -0
2 1401/09/07 2.1 12 6 -9 1.46
2,298
1.59
2,301
139,763 24,561 0.5 1 82.69 0.23 1 1B 4.5M 40K 50K 4.4M 4.4M -0
3 1401/09/06 1.6 10 6 -11 0.22
2,265
1.15
2,286
54,000 1,000 0.3 0.6 82.69 0.13 2 591.1M 2.6M 50K 50K 2.6M 2.6M -0
4 1401/09/05 1.7 12 7 -26 0.13
2,260
0.53
2,269
47,254 200,000 0.4 0.6 82.69 0.17 3 773.3M 3.4M 113.2K 113.2K 3.3M 3.4M -0
5 1401/09/02 1.5 17 11 25 -0.04
2,257
0.40
2,267
56,000 2,250 0.6 0.9 82.69 0.29 -2 1.3B 5.6M -109K 0 5.6M 5.5M -0
6 1401/09/01 1.7 14 9 9 0.09
2,258
0.80
2,274
141,530 30,000 0.5 0.6 82.69 0.24 -1 1.1B 4.7M -40K 10K 4.7M 4.6M -0
7 1401/08/30 2.3 20 9 -7 0.31
2,256
0.27
2,255
33,637 3,000 0.6 0.7 82.69 0.32 1 1.4B 6.3M 33.1K 33.1K 6.3M 6.3M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-0.1 % 3 4 4 17 13 3 -10 -8 -30 1 50
سابقه پول داغ نماد چکارن
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 چکارن 222 -1.38 1.53 22M 14.4M 3 1 18.1M 150.9M 0 2 0 128.4M -256.8M فروش 12:13:46 1401/08/23
2 چکارن 224 -0.44 1.24 22M 17.7M 3 1 35.3M 105.9M 0 1 0 105.9M -105.9M فروش 10:16:20 1401/08/23
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد