سابقه روزانه و لحظه ای معاملات چخزر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد چخزر : تولید، بازاریابی، فروش و صدور انواع محصولات چوب مانند M.D.F ضخیم و نازک و روکش شده، پارکت، صفحه کابینت ، انواع ورق و فوم PVC
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,183
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
6.4
درصد خالص خرید حقوقی
73
ارزش معاملات
8.4B
حجم معاملات
3.0M
خالص خرید حقوقی
430.9K
خرید حقوقی
564K
خرید حقیقی
2.4M
فروش حقیقی
2.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-490.3M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 3.6 5 1 -302 0.55
27,500
0.91
27,600
3,500 4,430 0.5 0.7 23.1 0.68 35 868.8M 314.8K 109.7K 114.6K 200.2K 309.8K -268.8M
2 1401/07/02 1.8 9 5 -821 -6.01
27,350
-6.87
27,100
204 206,971 1.4 2.9 23.3 2.1 31 2.7B 1M 300K 400K 578.7K 878.7K -105.3M
3 1401/06/30 3.9 9 2 53 0.87
29,100
0.17
28,900
1,031 35 0.7 1.3 23.3 0.96 -4 1.3B 449.3K -18.1K 0 449.3K 431.2K -0
4 1401/06/29 5.7 9 2 0 0.35
28,850
0.52
28,900
626 24,005 0.6 0.9 23.3 0.84 0 1.1B 390.8K -0 0 390.8K 390.8K -0
5 1401/06/28 6.5 5 1 0 -0.52
28,750
-1.04
28,600
173 27,511 0.2 0.4 23.3 0.41 0 546.6M 191.7K -14 0 191.7K 191.6K -0
6 1401/06/27 7.6 6 1 -26 0.00
28,900
0.35
29,000
3,500 647 0.3 0.4 23.3 0.47 4 627.4M 217.2K 9K 9K 208.2K 217.2K -0
7 1401/06/23 4.3 8 2 -88 -2.03
28,900
-4.41
28,200
7,499 16,669 0.5 0.7 23.32 0.95 7 1.3B 444.9K 30.3K 40K 404.9K 435.2K -116.2M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
14.4 % -6 -4 -7 -7 5 -10 3 -23 -29 22 63
سابقه پول داغ نماد چخزر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 چخزر 2,730 -0.18 3.85 5.4M 1.4M 5 1 6.7M 136.5M 0 2 0 134.4M -268.8M فروش 11:48:11 1401/07/04
2 چخزر 2,755 0.73 3.65 5.6M 1.5M 5 1 15.8M 132.3M 0 1 0 132.3M -132.3M فروش 10:31:32 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک