سابقه روزانه و لحظه ای معاملات چافست

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد چافست : الف:ایجاد و تاسیس چاپخانه و بهره برداری از آنها. ب: چاپ و نشرکتب و یا مطبوعات وهرگونه عملیات مربوط به چاپ و نشر مطبوعات و کتب و تولید لوازم التحریر و لوازم بسته بندی و عملیات مربوط به آن. ج: عملیات تجاری و بازرگانی مجاز و نیز سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها و شخصیت های حقوقی دیگر به ویژه در شرکت هایی با اهداف مذکور در بند الف
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,589
قیمت پایانی
-12
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.1
درصد خالص خرید حقوقی
35
ارزش معاملات
6.9B
حجم معاملات
15.5M
خالص خرید حقوقی
3.8M
خرید حقوقی
4.6M
خرید حقیقی
10.9M
فروش حقیقی
14.6M
برآیند پول داغ و گروهی
-641.8M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.2 7 6 10 0.72
4,354
2.48
4,430
30,392 3,887 0.3 0.3 72.4 0.06 -3 360.7M 811K -22.2K 0 811K 788.8K -0
2 1401/07/04 1 8 8 -1 0.14
4,323
0.76
4,350
50,000 3,358 0.3 0.4 72.4 0.08 0 473.3M 1.1M 2K 51.4K 1M 1M -0
3 1401/07/02 0.3 8 28 -1,908 -4.95
4,317
-5.00
4,315
0 152,917 2.1 1.3 72.4 0.46 69 2.8B 6.4M 4.4M 4.4M 2M 6.4M -460.1M
4 1401/06/30 0.8 6 7 1 -1.00
4,542
-3.53
4,426
2,499 2,499 0.3 0.2 72.4 0.07 0 438.7M 1M -1.4K 53K 0.9M 0.9M -0
5 1401/06/29 0.8 4 5 4 -0.59
4,588
-1.41
4,550
3,674 4,764 0.2 0.2 72.4 0.06 -1 355M 787.3K -9.4K 21.2K 766.1K 756.7K -0
6 1401/06/28 0.6 8 14 -2 -3.81
4,615
-4.42
4,586
2,722 43,272 1 0.7 72.4 0.23 0 1.5B 3.3M 4.9K 33.5K 3.2M 3.2M -181.7M
7 1401/06/27 1 7 8 307 -2.28
4,798
-3.85
4,721
28,307 59,000 0.7 0.4 72.4 0.15 -30 1B 2.1M -640.1K 28.5K 2.1M 1.5M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
24.2 % 1 -4 -11 -18 -10 -19 6 -65 -67 2 81
سابقه پول داغ نماد چافست
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 چافست 432 -5 0.34 8.8M 25.6M 0 1 0 172.6M 0 3 0 153.4M -460.1M فروش 10:32:54 1401/07/02
2 چافست 432 -5 0.34 8.8M 26.2M 0 1 0 143.7M 0 2 0 143.7M -287.5M فروش 09:32:34 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک