سابقه روزانه و لحظه ای معاملات پکویر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد پکویر : تولید انواع تایر و تیوب و فلپ.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
1,138
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.1
درصد خالص خرید حقوقی
-48
ارزش معاملات
15.5B
حجم معاملات
32.5M
خالص خرید حقوقی
-2.4M
خرید حقوقی
3.7M
خرید حقیقی
28.8M
فروش حقیقی
26.5M
برآیند پول داغ و گروهی
1.4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/06 0.9 18 19 234 -2.63
4,594
-3.56
4,550
20,000 1,350 1.1 1.3 24 0.56 -9 2.7B 5.9M -509.9K 192.4K 5.7M 5.2M 227.4M
2 1401/09/05 0.9 12 12 245 -1.71
4,718
-3.10
4,651
7,000 3,872 0.5 0.5 24 0.25 -20 1.2B 2.6M -519.2K 112.6K 2.5M 2M -0
3 1401/09/02 1.2 21 17 364 -1.42
4,800
0.55
4,896
92,751 92,903 1 1 24 0.51 -14 2.6B 5.4M -757.8K 190.1K 5.2M 4.4M 351M
4 1401/09/01 2.2 24 11 -107 -0.53
4,869
0.10
4,900
2,000 18,980 0.6 0.5 24.01 0.3 7 1.5B 3.2M 220.3K 1M 2.2M 2.4M 384.9M
5 1401/08/30 2.1 26 12 871 1.72
4,895
1.43
4,881
31,191 16,793 1.1 1 24.01 0.54 -32 2.7B 5.6M -1.8M 20.8K 5.6M 3.8M 582.1M
6 1401/08/29 1.2 20 16 -246 -0.23
4,812
-0.77
4,786
318,158 21,750 1 0.8 24.04 0.5 10 2.5B 5.3M 511.4K 1.1M 4.2M 4.7M -503.8M
7 1401/08/28 1.8 20 11 -222 -0.25
4,823
1.34
4,900
20,714 10,000 0.9 0.5 24.05 0.44 10 2.2B 4.6M 460.6K 1.1M 3.5M 4M 318.5M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-7.3 % -6 -5 -3 23 12 7 -16 -21 -29 1 48
سابقه پول داغ نماد پکویر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 پکویر 455 -3.56 0.91 14M 15.4M 4 1 25.2M 100.6M 2 2 216.6M 102.9M 227.4M فروش 12:21:38 1401/09/06
2 پکویر 460 -2.5 0.89 13M 14.6M 1 2 106.1M 53M 2 1 216.6M 105.1M 328M خرید 12:10:33 1401/09/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد