سابقه روزانه و لحظه ای معاملات پکرمان

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد پکرمان : احداث کارخانجات جهت تولید انواع لاستیک رویی (تایر) و تویی (تیوب) و نوار (فلپ) برای انواع خودروها و وسائط نقلیه و ماشین آلات کشاورزی، صنعتی و راهسازی و قطعات لاستیکی و بهره برداری از آنها و ساخت و تعمیر و فروش و پخش و صادر و وارد کردن انواع تایر و تیوب و نوار.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,998
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.3
درصد خالص خرید حقوقی
359
ارزش معاملات
6.3B
حجم معاملات
4.6M
خالص خرید حقوقی
2.2M
خرید حقوقی
3.0M
خرید حقیقی
1.6M
فروش حقیقی
3.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-810.2M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 2.9 20 7 181 0.22
13,370
1.20
13,500
100,000 199,550 0.4 0.4 13.82 0.09 -42 435.6M 323.9K -135.4K 3.5K 320.4K 184.9K -0
2 1401/07/02 0.8 33 43 -793 -4.99
13,340
-4.99
13,340
1,000 591,314 2.7 4.1 13.82 0.54 31 2.5B 1.9M 594.1K 1.1M 805.8K 1.4M -697M
3 1401/06/30 0.6 17 28 -755 -0.43
14,040
-2.34
13,770
6,000 100,000 0.9 1.7 13.82 0.21 75 1B 720.9K 537.6K 538.5K 182.4K 720K -113.2M
4 1401/06/29 0.3 4 13 -328 -0.14
14,100
0.00
14,120
5,200 10,041 0.3 0.6 13.82 0.07 90 364.5M 259.7K 232.5K 232.5K 27.3K 259.7K -0
5 1401/06/28 0.5 5 10 -266 0.00
14,120
-0.28
14,080
10,011 1,539 0.5 0.9 13.82 0.12 46 579.1M 410K 188.5K 344.3K 65.7K 254.2K -0
6 1401/06/27 0.4 5 14 -505 0.14
14,120
0.71
14,200
1,030 2,390 0.4 0.9 13.82 0.11 90 561.8M 396.7K 357.5K 357.5K 39.2K 396.7K -0
7 1401/06/23 1 18 18 -533 0.28
14,100
0.64
14,150
10,000 276 0.6 1.2 13.82 0.16 69 770.7M 545.3K 378.2K 378.9K 166.4K 544.5K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
47.2 % -5 -5 -5 -10 4 -11 -3 -45 -48 1 18
سابقه پول داغ نماد پکرمان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 پکرمان 1,334 -4.99 0.12 31.5M 253.2M 1 1 53.4M 104.7M 0 5 108.1M 161M -697M فروش 09:26:36 1401/07/02
2 پکرمان 1,334 -4.99 0.12 31.5M 253.2M 1 1 53.4M 104.7M 0 4 108.1M 175.1M -592.3M فروش 09:26:36 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک