سابقه روزانه و لحظه ای معاملات پشاهن

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد پشاهن : موضوع اصلی : ساختن کلیه محصولات پلاستیکی از جملع ورقهای پلاستیک . مشمع . چرم مصنوعی . لینولئوم . فرش پلاستیکی ورومیزی موضوعات فرعی : 1-هرگونه فعالیت بازرگانی مرتبط با صنعت پلاستیک از جمله خرید و فروش فرآورده های شیمیائی و پلیمری . 2-مشارکت داخلی و خارجی در طرحهای مرتبط به صنعت پلاستیک 3- واردات هرگونه کالای مجاز در مقابل صادرات حسب مقررات جاری کشور
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.6
درصد خالص خرید حقوقی
-2
ارزش معاملات
1.2B
حجم معاملات
190K
خالص خرید حقوقی
-0.9K
خرید حقوقی
خرید حقیقی
190K
فروش حقیقی
189K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0 0 0 0 0.00
65,950
-2.96
64,000
0 18,389 0 0 19.59 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0
2 1401/11/11 1 8 8 0 0.00
65,950
-2.96
64,000
0 13,642 0.1 0.1 19.59 0.03 0 23.8M 3.7K -0 0 3.7K 3.7K -0
3 1401/11/10 2 9 5 0 0.00
65,950
-2.96
64,000
0 17,583 0 0 19.59 0.02 0 18.1M 2.8K -0 0 2.8K 2.8K -0
4 1401/11/09 3.2 23 7 0 -0.30
65,950
-2.95
64,200
0 39,349 0.6 0.2 19.59 0.27 0 207.3M 32.1K -0 0 32.1K 32.1K -0
5 1401/11/08 1.6 21 14 6 -0.38
66,150
-1.36
65,500
0 1,085 0.9 0.3 19.59 0.41 -2 316.8M 48.9K -0.9K 0 48.9K 48K -0
6 1401/11/05 1 9 9 0 -0.82
66,400
-2.84
65,050
553 6,297 1 0.3 19.59 0.45 0 346.5M 53K -0 0 53K 53K -0
7 1401/11/04 1 8 8 0 -0.67
66,950
-2.08
66,000
10,153 2,444 0.9 0.3 19.59 0.42 0 328M 49.7K -0 0 49.7K 49.7K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-0.5 % 0 -1 0 14 28 5 7 747 -21 15 1
سابقه پول داغ نماد پشاهن
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 پشاهن 5,375 2.97 0.41 10.2M 24.9M 12 1 11.2M 134M 0 1 0 134M -134M فروش 09:31:35 1401/09/15
2 پشاهن 5,175 -2.91 0.85 16.6M 19.5M 12 1 10.4M 124.2M 0 1 0 124.2M -124.2M فروش 10:13:49 1401/09/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده