سابقه روزانه و لحظه ای معاملات پردیس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد پردیس : مطابق ماده 2 اساسنامۀ مصوب مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 3/9/1387 ، موضوع فعالیت اصلی شرکت سرمایه‌گذاری پردیس (سهامی عام) عبارت است از «خرید، فروش و سرمایه گذاری در اوراق بهادار با رعایت مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع بدون قصد کنترل عملیات شرکت سرمایه پذیر».
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
115
قیمت پایانی
-4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.4
درصد خالص خرید حقوقی
-1
ارزش معاملات
4.1B
حجم معاملات
16.4M
خالص خرید حقوقی
-435.9K
خرید حقوقی
867K
خرید حقیقی
15.5M
فروش حقیقی
15.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.5 6 12 -42 -0.16
2,469
-0.97
2,449
13,883 15,800 0.8 1 38.4 0.19 8 550.7M 2.2M 170K 170K 2.1M 2.2M -0
2 1401/07/02 0.5 5 10 -29 -1.28
2,473
-4.19
2,400
10,000 145,945 0.8 0.9 38.41 0.18 6 507.2M 2.1M 117.3K 220.1K 1.9M 2M -0
3 1401/06/30 0.3 6 17 -30 -0.99
2,505
-2.77
2,460
8,000 18,487 0.9 1.1 38.42 0.22 5 612.3M 2.5M 118K 118K 2.4M 2.5M -0
4 1401/06/29 0.5 6 12 -29 -0.63
2,530
-1.92
2,497
35,000 30,000 0.8 1.2 38.38 0.21 5 613M 2.4M 115.3K 115.3K 2.3M 2.4M -0
5 1401/06/28 0.8 7 9 -52 -0.35
2,546
-1.45
2,518
1,010 57,831 0.6 0.9 38.4 0.16 11 477.8M 1.9M 205K 205.1K 1.7M 1.9M -0
6 1401/06/27 1.2 10 9 -5 -0.16
2,555
-1.13
2,530
8,500 6,000 0.6 1 38.4 0.18 1 514.8M 2M 20K 20K 2M 2M -0
7 1401/06/23 0.7 10 15 302 -0.62
2,559
-0.97
2,550
7,949 20,000 1 1.9 38.46 0.28 -37 814.8M 3.2M -1.2M 18.5K 3.2M 2M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-2.7 % -1 -3 -4 -7 -14 -16 -14 -55 -61 1 31
سابقه پول داغ نماد پردیس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 پردیس 260 -0.31 0.56 9M 16.1M 0 1 0 104M 0 1 0 104M -104M فروش 11:22:50 1401/06/15
2 پردیس 264 -0.23 0.49 12.5M 25.6M 0 1 0 123M 0 1 0 123M -123M فروش 10:40:51 1401/06/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک