سابقه روزانه و لحظه ای معاملات پرداخت

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد پرداخت : ارائه پشتیبانی کلیه خدمات ارائه کنندگان خدمات پرداخت (psp) اعم از موارد سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه و تعمیر و نگهداری پشتیبانی و سابر اموری که با موضوع فوق مرتبط می باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,789
قیمت پایانی
-4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.8
درصد خالص خرید حقوقی
289
ارزش معاملات
4.6B
حجم معاملات
2.0M
خالص خرید حقوقی
755.2K
خرید حقوقی
1.4M
خرید حقیقی
574K
فروش حقیقی
1.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-573.4M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.7 6 8 -118 0.04
23,360
-1.20
23,070
2,200 13,699 0.8 0.8 2.37 0.31 23 509.4M 217.6K 50.4K 150.8K 66.8K 117.2K -0
2 1401/07/02 0.4 13 35 -1,093 -4.26
23,350
-4.96
23,180
93,480 6,238 4.5 8 2.37 1.51 44 2.5B 1.1M 468.1K 878.4K 192.1K 660.1K -573.4M
3 1401/06/30 0.5 3 6 -87 -0.04
24,390
-2.58
23,770
538 1,000 0.2 0.2 2.37 0.08 60 143.3M 59.4K 35.9K 40.8K 18.7K 54.5K -0
4 1401/06/29 1.4 5 4 -86 -0.08
24,400
-1.72
24,000
227 2,242 0.3 0.2 2.38 0.1 50 168.3M 70K 35.1K 38.9K 31.1K 66.2K -0
5 1401/06/28 0.5 4 8 -175 -0.08
24,420
-1.80
24,000
5,514 1,722 0.6 0.4 2.38 0.2 52 338.1M 139.3K 71.9K 98.9K 40.4K 112.3K -0
6 1401/06/27 0.9 6 7 -101 -0.16
24,440
-0.74
24,300
1,523 8,200 0.4 0.3 2.38 0.14 42 234M 97.6K 41.3K 41.9K 55.7K 97K -0
7 1401/06/23 0.6 6 11 -129 0.16
24,480
0.00
24,440
2,000 9,000 1.3 1 2.38 0.42 18 737.9M 300K 52.6K 130.9K 169.1K 221.8K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
38.6 % -4 -4 -4 -1 -1 -3 16 39 -12 5 63
سابقه پول داغ نماد پرداخت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 پرداخت 2,318 -4.96 0.33 11.9M 36.5M 0 1 0 573.4M 0 1 0 573.4M -573.4M فروش 11:08:03 1401/07/02
2 پرداخت 2,311 -4.86 0.64 10.1M 15.8M 21 1 10.3M 216.8M 0 2 0 216.8M -433.7M فروش 09:21:04 1401/06/22
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک