سابقه روزانه و لحظه ای نماد پتروآگاه

نماد پتروآگاه شرکت صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی در - گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و زیر گروه صندوق سرمایه گذاری در سهام - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
پتروآگاه صندوق س پتروشیمی آگاه-بخشی - صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صندوق سرمایه گذاری در سهام 1 500M 544.5B 0% 0 0 186.1M 156.6M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
پتروآگاه -0.64%
10,890
-0.55%
10,900
10.1T 16T 32.9T 34.8T -299.3M 24.3B 14.6B 667.9B 825.3B 0 0 0 0 10,718 12
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
پتروآگاه 0 0 9 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 1401/12/21 -3 1401/12/10
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
پتروآگاه 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 11,280 11,280 11,280 11,280 11,280 11,280 14 14 14 14 14 14
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
پتروآگاه SMA5: 0 SMA10: 0 SMA20: 0 SMA50: 0 SMA100: 0 SMA200: 0 EMA5: 0 EMA10: 0 EMA20: 0 EMA50: 0 EMA100: 0 EMA200: 0 0 0 0 0 0 0 0
K: 0
D: 0
Upper: 0
Middle: 0
Lower: 0
Value: 0
Signal: 0
Diverg.: 0
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -10.7B 476B -0 437M 0 4% 9.9M 31.5M 21.5M 405M 415M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 1.1 55.4 51.7 -0.64
10,890
-0.55
10,900
96.7K 35.5K 0.7 0.5 0 -299.3M 111.1B -0 102M 0 0 274.9K 5.7M 5.5M 96.3M 96.6M
2 1402/01/06 0.9 56.3 64.8 0.92
10,960
-1.01
10,750
221.5K 124.9K 1 0.8 0 9.4B 169.1B -0 154.3M 0 -6 -8.6M 6.2M 14.8M 148M 139.5M
3 1402/01/05 1 93.7 93.8 0.74
10,860
1.02
10,890
6K 138.8K 1.2 1.1 0 -19.8B 195.9B -0 180.5M 0 10 18.3M 19.5M 1.3M 161M 179.2M
سابقه پول داغ نماد پتروآگاه
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 پتروآگاه 1,089 -0.64 1.08 56.2M 52M 2 1 94.1M 188.1M 38 74 77.4M 60.7M -6.7B فروش 12:27:07 1402/01/07
2 پتروآگاه 1,090 -0.55 1.08 56.3M 52.3M 3 1 88.5M 265.5M 38 73 77.4M 60.7M -6.5B فروش 12:25:53 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده