سابقه روزانه و لحظه ای معاملات پاکشو

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد پاکشو : تولید و ساخت و پخش انواع محصولات بهداشتی و شیمیایی و آرایشی و ارائه خدمات آزمایشگاهی و انجام آزمون مواد اولیه و محصولات مرتبط با صنایع شوینده و انجام کلیه عملیات بازرگانی و صنعتی که به طور مستقیم وغیر مستقیم مربوط به موضوعات فوق الذکر می گردد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
218
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.3
درصد خالص خرید حقوقی
90
ارزش معاملات
5.7B
حجم معاملات
9.6M
خالص خرید حقوقی
-363.5K
خرید حقوقی
1.9M
خرید حقیقی
7.7M
فروش حقیقی
7.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-134.7M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.4 9 22 -53 -0.17
5,990
-0.83
5,950
2,104 45,810 0.6 1 0 0.03 8 629.6M 1.1M 88.4K 88.4K 1M 1.1M -0
2 1401/09/07 0.7 7 10 -21 0.00
6,000
-0.67
5,960
3,018 14,920 0.3 0.3 6.46 0.02 7 308.5M 521.4K 34.3K 34.4K 487K 521.3K -0
3 1401/09/06 0.6 6 10 -315 0.00
6,000
-1.50
5,910
48,985 236,186 0.6 0.6 6.46 0.04 47 667.1M 1.1M 525.4K 671.5K 446.4K 1M -0
4 1401/09/05 0.5 3 7 -256 0.00
6,000
-0.33
5,980
35,897 19,000 0.3 0.3 6.46 0.02 78 326.5M 547.2K 426.7K 426.7K 120.4K 547.2K -0
5 1401/09/02 1.5 16 11 750 -0.17
6,000
-2.16
5,880
10,900 1,000 1.2 1.4 6.46 0.07 -57 1.3B 2.2M -1.3M 149.2K 2M 776.7K -0
6 1401/09/01 1 12 12 -125 0.00
6,010
-0.33
5,990
63,099 25,736 0.6 0.6 6.46 0.03 20 611.7M 1M 207.4K 302.8K 720.4K 0.9M -0
7 1401/08/30 1.2 21 18 237 0.00
6,010
0.17
6,020
8,159 72,663 1.8 2.7 6.46 0.1 -13 1.9B 3.1M -395K 205K 2.9M 2.5M -134.7M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-3.8 % 0 0 0 -1 -2 -4 -9 0 -14 2 3
سابقه پول داغ نماد پاکشو
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 پاکشو 597 -0.67 1.15 21.3M 18.5M 1 1 117.8M 119.4M 0 2 117.8M 126.2M -134.7M فروش 11:56:51 1401/08/30
2 پاکشو 598 -0.5 1.17 19.8M 17M 7 1 19M 133.1M 0 1 0 133.1M -133.1M فروش 11:56:08 1401/08/30
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد