سابقه روزانه و لحظه ای معاملات پالایش

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد پالایش : فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-398,935
قیمت پایانی
-8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
10
درصد خالص خرید حقوقی
187
ارزش معاملات
1.5T
حجم معاملات
133M
خالص خرید حقوقی
36.2M
خرید حقوقی
53.8M
خرید حقیقی
79.1M
فروش حقیقی
115M
برآیند پول داغ و گروهی
-381.2B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 2 65 33 -96,778 1.42
109,890
2.64
111,210
16,102 31,513 0.7 0.9 100 1.39 48 202.6B 18.4M 8.8M 9.9M 8.6M 17.4M -141.3B
2 1401/11/11 1.3 43 34 -51,676 1.57
108,350
1.69
108,480
35,844 2,390 0.6 0.8 100 1.22 29 175.5B 16.2M 4.8M 5.3M 10.9M 15.7M -16.6B
3 1401/11/10 1.7 52 30 -24,690 -0.89
106,680
-0.12
107,510
500 5,000 0.7 1 100 1.48 12 209.3B 19.6M 2.3M 3.2M 16.4M 18.7M -34.3B
4 1401/11/09 2.2 62 28 -82,814 -4.15
107,640
-4.10
107,700
37,314 11,787 1.1 1.5 100 2.31 25 329.7B 30.6M 7.7M 14.8M 15.8M 23.5M -115.5B
5 1401/11/08 2.4 42 18 -32,562 -1.01
112,300
-0.94
112,380
12,526 12,853 0.4 0.6 100 0.97 23 144.6B 12.9M 2.9M 4.6M 8.3M 11.2M -1.8B
6 1401/11/05 1.8 49 27 -87,613 -3.12
113,450
-1.80
114,990
60,388 5,041 0.7 0.7 100 1.61 36 241.6B 21.3M 7.7M 10M 11.2M 19M -67.4B
7 1401/11/04 2.2 39 18 -22,801 -1.33
117,100
-1.89
116,440
27,653 23,844 0.5 0.4 100 1.04 14 161.9B 13.8M 1.9M 6M 7.8M 9.8M -4.2B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
27.2 % -2 -3 -6 15 16 39 48 47 -10 3 3
سابقه پول داغ نماد پالایش
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 پالایش 11,155 2.95 2 65.9M 33M 1 47 101.1M 37.8M 97 46 81M 35.7M -141.3B خرید 12:27:32 1401/11/12
2 پالایش 11,125 2.68 2.02 66.3M 32.9M 1 8 200.8M 42.8M 96 46 81M 35.7M -139.6B خرید 12:25:02 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده