سابقه روزانه و لحظه ای معاملات پالایش

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد پالایش : فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
5,140
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.4
درصد خالص خرید حقوقی
-10
ارزش معاملات
399B
حجم معاملات
53.0M
خالص خرید حقوقی
-675K
خرید حقوقی
2.6M
خرید حقیقی
50.4M
فروش حقیقی
49.8M
برآیند پول داغ و گروهی
14.7B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.7 40 24 1,565 0.56
75,340
0.75
75,480
7,294 34,890 1.3 1.3 91 0.78 -2 70.4B 9.3M -207.8K 431K 8.9M 8.7M 2.5B
2 1401/07/11 1.8 26 14 2,810 0.27
74,920
-0.03
74,700
130 491 0.6 0.6 91 0.38 -8 34.4B 4.6M -375.1K 314.9K 4.3M 3.9M 4B
3 1401/07/10 1.6 26 16 401 -0.24
74,720
0.19
75,040
60,951 9,203 0.7 0.7 91 0.46 -1 41.4B 5.5M -53.6K 510.5K 5M 5M 3.4B
4 1401/07/09 1.3 26 20 -3,244 -2.58
74,900
-3.23
74,400
1,350 2,371 0.9 1 91 0.59 6 53.6B 7.2M 433.1K 433.5K 6.7M 7.2M -1.6B
5 1401/07/06 1.5 40 27 2,848 2.48
76,880
1.71
76,300
500 1,621 1.5 2.1 91 0.99 -3 92B 12M -370.5K 229.2K 11.7M 11.4M 8.4B
6 1401/07/04 1.2 25 22 855 1.13
75,020
1.50
75,290
180 28,351 0.6 1.1 91 0.52 -2 46.8B 6.2M -114K 184.4K 6M 5.9M 1.8B
7 1401/07/02 0.7 20 27 -95 -2.06
74,180
-2.31
73,990
18,449 2,369 0.8 1.4 91 0.68 0 60.7B 8.2M 12.8K 464K 7.7M 7.7M -3.9B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-1.3 % 1 -2 -1 -2 1 0 0 -6 -14 3 3
سابقه پول داغ نماد پالایش
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 پالایش 7,545 0.71 1.67 39.9M 23.9M 4 7 118.2M 46M 33 18 121.6M 54.1M 2.5B خرید 12:29:49 1401/07/12
2 پالایش 7,542 0.67 1.67 39.7M 23.8M 9 2 35.5M 159.6M 32 18 121.7M 54.1M 2.1B فروش 12:29:07 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک