سابقه روزانه و لحظه ای نماد ویستا

نماد ویستا شرکت صندوق س. سهام ویستا در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و زیر گروه صندوق سرمایه گذاری در سهام - موضوع فعالیت اصلی صندوق سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درامد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق با درامد ثابت می باشد. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
ویستا صندوق س. سهام ویستا بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صندوق سرمایه گذاری در سهام 1 100M 170.6B 100% 100M 122.7B 24.1K 740.6K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
ویستا 3.92%
17,064
4.26%
17,119
2B 32.2B 215.9B 334.8B 95.3M 40.4M -189.5M -52.1M -1.6B 0 0 0 1205.28 16,633 794
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
ویستا 5 5 16 14 40 34 55 59 71 44 73 73 77 1400/11/04 0 1402/01/09
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
ویستا 13,919 11,864 11,864 9,838 9,838 9,838 17,064 17,064 17,064 17,064 17,064 17,064 23 44 44 73 73 73
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
ویستا SMA5: 10,589 SMA10: 10,648 SMA20: 10,734 SMA50: 11,377 SMA100: 11,799 SMA200: 11,362 EMA5: 10,503 EMA10: 10,612 EMA20: 10,799 EMA50: 11,219 EMA100: 11,383 EMA200: 11,362 24 91 9 2,904 -2,484 -9 20
K: 91
D: 96
Upper: 11,162
Middle: 10,734
Lower: 10,306
Value: -217
Signal: -215
Diverg.: -3
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 60.2M 159M -0 94.4K 0.1 51% -34.3K 28.3K 62.6K 66.1K 31.8K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/09 9.9 14.7 1.5 3.92
17,064
4.26
17,119
500K 28K 0.1 0.3 0 95.3M 108.2M -0 63.4K 0.06 -88 -55.9K 3.2K 59K 60.2K 4.4K
2 1402/01/08 0.2 1.8 8 0.55
16,419
1.98
16,653
500K 11K 0 0.1 0 -18.3M 25.5M -0 15.5K 0.02 72 11.1K 12.2K 1.1K 3.3K 14.4K
3 1402/01/07 0.2 0.6 2.7 -0.44
16,174
1.26
16,450
500K 13.6K 0 0.1 0 -16.8M 25.1M -0 15.5K 0.02 67 10.4K 12.9K 2.5K 2.6K 13K
پول داغ برای نماد ویستا یافت نشد!
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده