سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وگستر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وگستر : سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار و سایر فعالیتهای سرمایه گذاری
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
2,164
قیمت پایانی
-18
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
14.2
درصد خالص خرید حقوقی
-41
ارزش معاملات
34.1B
حجم معاملات
71.0M
خالص خرید حقوقی
-4.5M
خرید حقوقی
4.7M
خرید حقیقی
66.3M
فروش حقیقی
61.8M
برآیند پول داغ و گروهی
1.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 1.6 30 19 2,043 1.56
4,570
1.33
4,560
35,062 23,677 0.8 1.2 42.05 3.39 -39 5.2B 11.4M -4.5M 247.5K 11.2M 6.7M 1.9B
2 1401/11/11 1.3 20 16 3 2.97
4,500
3.43
4,520
1,250 216,983 0.4 0.5 42.05 1.74 0 2.6B 5.9M -7.4K 176.7K 5.7M 5.7M -0
3 1401/11/10 1.1 15 13 136 -3.10
4,370
-2.00
4,420
29,062 4,500 0.5 0.6 42.05 2.26 -4 3.3B 7.6M -310.1K 491.6K 7.1M 6.8M -0
4 1401/11/09 1.3 30 23 -517 -6.82
4,510
-6.82
4,510
0 67,494 0.7 0.7 42.07 3.1 11 4.7B 10.4M 1.1M 1.1M 9.3M 10.4M -0
5 1401/11/08 0.9 20 23 -581 -5.65
4,840
-6.82
4,780
0 927,921 0.8 0.8 42.07 3.71 10 6.1B 12.5M 1.2M 1.2M 11.3M 12.5M -217.1M
6 1401/11/05 1 14 14 962 -3.57
5,130
-6.20
4,990
27,000 1,000 0.7 0.7 42.07 0 -17 5.6B 10.9M -1.9M 724.1K 10.1M 8.3M -160.1M
7 1401/11/04 0.6 10 17 118 -3.45
5,320
-0.91
5,460
5,424 9,333 0.8 0.6 0 0 -2 6.6B 12.4M -220.9K 687.1K 11.7M 11.5M -361.2M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-6.4 % -6 -11 -12 8 20 44 62 85 -40 1 72
سابقه پول داغ نماد وگستر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وگستر 457 1.56 2.01 31M 15.5M 1 0 731.2M 0 5 1 408.4M 174.8M 1.9B خرید 11:27:20 1401/11/12
2 وگستر 457 1.56 2.01 31M 15.5M 1 0 731.2M 0 4 1 327.7M 174.8M 1.1B خرید 11:27:20 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده