سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وگردش

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وگردش : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-352
قیمت پایانی
-11
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.1
درصد خالص خرید حقوقی
6
ارزش معاملات
62.0B
حجم معاملات
81.6M
خالص خرید حقوقی
509.5K
خرید حقوقی
9.8M
خرید حقیقی
71.8M
فروش حقیقی
72.3M
برآیند پول داغ و گروهی
122.2M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/11 1.1 26 24 -41 0.70
7,210
2.51
7,340
55,391 200,000 0.6 0.9 43.32 0.16 1 7.3B 10.2M 57.3K 2.3M 7.8M 7.9M -167.9M
2 1401/11/10 1.2 30 26 -432 -2.59
7,160
-2.59
7,160
10,000 10,000 0.7 1 41.71 0.19 5 8.7B 12.2M 603.2K 761.7K 11.4M 12M 445.3M
3 1401/11/09 0.8 29 38 7 -2.65
7,350
-2.91
7,330
1,234 5,255,307 0.2 0.2 41.71 0.05 0 2.4B 3.2M -10K 0 3.2M 3.2M -444.5M
4 1401/11/08 1.2 35 29 -38 -2.71
7,550
-2.96
7,530
1,234 35,243 0.6 0.7 41.71 0.19 0 9B 11.9M 50K 50K 11.9M 11.9M 61.8M
5 1401/11/05 0.8 20 24 -618 -0.64
7,760
-0.77
7,750
1,315 105,445 0.6 0.7 41.71 0 6 10.2B 13.1M 796.3K 2.3M 10.9M 11.7M 81.6M
6 1401/11/04 0.7 20 27 816 -2.74
7,810
-2.37
7,840
1,400 5,200 0.9 1 0 0.29 -6 14.3B 18.3M -1M 2M 16.4M 15.3M -441M
7 1401/11/03 0.7 14 19 -46 -0.50
8,030
-1.24
7,970
43,612 1,986 0.6 0.6 42.45 0.19 0 10.1B 12.6M 57.3K 2.4M 10.1M 10.2M 587M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.6 % -5 -8 -13 -2 1 -19 -32 -32 -44 7 46
سابقه پول داغ نماد وگردش
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وگردش 733 2.37 1.07 26.1M 24.4M 1 10 277.8M 27.8M 1 3 277.8M 148.6M -167.9M خرید 12:30:17 1401/11/11
2 وگردش 705 -1.54 0.87 21.4M 24.5M 7 1 26M 195.7M 0 3 0 148.6M -445.7M فروش 12:01:48 1401/11/11
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده