سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وپویا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وپویا : 1- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-144
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.5
درصد خالص خرید حقوقی
26
ارزش معاملات
3.7B
حجم معاملات
18.5M
خالص خرید حقوقی
725.2K
خرید حقوقی
875K
خرید حقیقی
17.6M
فروش حقیقی
18.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 4.1 3 1 -3 -0.20
1,975
-1.06
1,958
2,701 50,419 0.4 0.4 18.03 0.09 1 230.2M 1.2M 16.8K 36.2K 1.1M 1.2M -0
2 1401/07/11 2.7 5 2 -64 -0.95
1,979
-2.35
1,951
22,906 15,752 1.2 1.2 18.03 0.26 10 639.9M 3.3M 321.1K 321.1K 3M 3.3M -0
3 1401/07/10 4.8 5 1 -16 -0.30
1,998
-1.40
1,976
5,000 72,738 0.7 0.7 18.03 0.16 4 399.1M 2M 80.8K 181.3K 1.8M 1.9M -0
4 1401/07/09 3.3 8 2 -20 -0.40
2,004
-0.60
2,000
37,023 100,000 1.7 1.8 18.04 0.37 2 0.9B 4.7M 100K 100K 4.6M 4.7M -0
5 1401/07/06 3 5 2 -10 0.30
2,012
0.75
2,021
9,444 18,644 1 1 18.04 0.22 2 561.5M 2.8M 50K 50K 2.7M 2.8M -0
6 1401/07/04 5.2 4 1 -8 0.05
2,006
-0.05
2,004
33,101 272 0.5 0.4 18.04 0.12 3 302.6M 1.5M 38.7K 38.7K 1.5M 1.5M -0
7 1401/07/02 3.1 6 2 -24 -0.99
2,005
-1.73
1,990
5,000 15,397 1.1 0.9 18.04 0.24 4 598.5M 3M 117.8K 148K 2.9M 3M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
3.9 % -1 -2 -3 -3 -2 -12 -25 -60 -61 5 69
سابقه پول داغ نماد وپویا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وپویا 201 0.15 5.36 10.8M 2M 1 2 122.8M 61.4M 3 0 121.5M 0 364.5M خرید 12:25:34 1401/05/08
2 وپویا 201 0.15 5.35 6.4M 1.2M 1 15 120.8M 8.1M 2 0 120.8M 0 241.7M خرید 12:24:34 1401/05/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک