سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وپخش

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وپخش : - تاسیس وراه انداری شرکتهای جدید, - مشارکت در سرمایه گذاری ، - خرید ونگهداری سهام شرکتها، - بازسازی ،نوسازی وراه اندازی انواع شرکتهای داخلی وبین المللی - فروش سهام - پشتیبانی شرکتهای وابسته جهت ورود به سازمان بورس واوراق بهادار - انتقال وتبادل سهام
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,983
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1
درصد خالص خرید حقوقی
203
ارزش معاملات
9.4B
حجم معاملات
2.9M
خالص خرید حقوقی
611.1K
خرید حقوقی
1.6M
خرید حقیقی
1.3M
فروش حقیقی
1.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-673.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 3.2 36 11 207 0.62
32,220
3.06
33,000
500 594 0.6 0.5 8.43 0.08 -26 818.8M 246.9K -64.4K 62.1K 184.8K 120.4K 150.8M
2 1401/07/04 1.4 75 53 -775 -1.51
32,020
-1.26
32,100
1,361 800 1.8 1.8 8.43 0.24 34 2.2B 707.3K 242.1K 242.1K 465.2K 707.3K -447M
3 1401/07/02 0.4 16 40 -1,355 -1.22
32,510
-2.77
32,000
90,000 170 1.6 2.1 8.44 0.2 71 1.9B 590.4K 416.8K 474.3K 116.1K 532.8K -198.1M
4 1401/06/30 0.3 3 12 -382 -0.30
32,910
-3.73
31,780
3,037 22,077 0.4 0.6 8.44 0.05 73 510.2M 158.7K 116.2K 145.9K 12.8K 129K -0
5 1401/06/29 1 19 20 590 -2.08
33,010
-5.07
32,000
2,282 49,689 2.3 6.1 8.44 0.27 -22 2.7B 815.8K -178.7K 414.3K 401.6K 222.9K -179.6M
6 1401/06/28 1.9 15 8 -72 -0.35
33,710
-2.42
33,010
2,020 241 0.9 1.2 8.44 0.1 7 1B 310.3K 21.3K 249.6K 60.8K 82K -0
7 1401/06/27 0.4 6 14 -195 0.12
33,830
-0.89
33,490
1,995 3,000 0.2 0.2 8.44 0.03 66 301.6M 87.4K 57.8K 57.8K 29.7K 87.4K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
20.9 % -1 -2 -5 -4 0 -10 14 4 -14 1 28
سابقه پول داغ نماد وپخش
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وپخش 3,359 4.9 3.51 45.1M 12.8M 1 1 176.1M 100.8M 2 0 176.1M 100.8M 150.8M خرید 11:18:04 1401/07/06
2 وپخش 3,359 4.9 3.51 45.1M 12.8M 1 1 176.1M 100.8M 1 0 176.1M 100.8M 75.4M خرید 11:18:04 1401/07/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک