سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وپاسار

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وپاسار : فعالیت های بانکی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,911
قیمت پایانی
-9
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.9
درصد خالص خرید حقوقی
-13
ارزش معاملات
196B
حجم معاملات
397M
خالص خرید حقوقی
5.2M
خرید حقوقی
53.8M
خرید حقیقی
344M
فروش حقیقی
349M
برآیند پول داغ و گروهی
-21.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0.8 23 27 2,219 1.65
4,930
1.65
4,930
17,626 765,853 0.4 0.8 29.35 0.12 -10 22.4B 45.5M -4.5M 10M 35.5M 31M 412.1M
2 1401/11/11 0.7 17 27 5,451 4.30
4,850
3.87
4,830
16,330 31,134 0.3 0.6 29.35 0.1 -28 19.5B 40.3M -11.2M 416.9K 39.8M 28.6M -1B
3 1401/11/10 0.7 24 33 -2,119 -0.64
4,650
2.99
4,820
90,222 201,344 0.5 1 29.35 0.17 7 30.1B 64.8M 4.6M 10.8M 54M 58.6M -2.6B
4 1401/11/09 0.7 18 27 -7,788 -6.21
4,680
-6.61
4,660
88,980 101,950 0.6 1.1 29.35 0.19 23 33.6B 71.8M 16.6M 16.7M 55.1M 71.8M -6.7B
5 1401/11/08 0.5 15 31 -4,506 -3.85
4,990
-4.24
4,970
465,083 9,000 0.6 1.1 29.35 0.18 13 34.3B 68.7M 9M 13.3M 55.4M 64.4M -7.8B
6 1401/11/05 0.6 15 26 2,107 -1.33
5,190
-1.71
5,170
59,580 1,058 0.4 0.7 29.35 0.12 -9 24.2B 46.6M -4.1M 503.6K 46.1M 42M -2.5B
7 1401/11/04 0.5 16 31 2,725 -2.59
5,260
-1.48
5,320
145,863 115,579 0.5 0.7 29.35 0 -9 31.4B 59.8M -5.2M 2.2M 57.6M 52.5M -0.9B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
1.3 % -1 -5 -16 -5 -21 -16 -42 -34 -46 1 9
سابقه پول داغ نماد وپاسار
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وپاسار 491 1.24 0.82 21.7M 26.4M 1 3 108M 36M 7 8 22.4M 27.7M 412.1M خرید 12:19:14 1401/11/12
2 وپاسار 491 1.24 0.84 21.7M 25.8M 1 3 148.7M 35.2M 6 8 22.3M 27.7M 304M خرید 12:14:16 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده