سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وپارس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وپارس : انجام امور بانکی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-15,678
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.2
درصد خالص خرید حقوقی
123
ارزش معاملات
81.0B
حجم معاملات
452M
خالص خرید حقوقی
87.5M
خرید حقوقی
119M
خرید حقیقی
333M
فروش حقیقی
420M
برآیند پول داغ و گروهی
-8.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 1 20 20 -1,595 0.89
1,808
-0.73
1,779
126,547 128,885 0.5 0.8 22.01 0.17 15 10.3B 57M 8.8M 9M 48M 56.9M 347.3M
2 1401/11/11 1.7 27 16 1,328 4.80
1,792
4.97
1,795
9,328,889 5,000 0.6 1.2 22.01 0.22 -10 13.5B 75.1M -7.4M 7.5M 67.7M 60.2M 2.1B
3 1401/11/10 1.1 16 15 -257 -1.16
1,710
0.87
1,745
167,101 150,000 0.5 0.8 22.01 0.17 3 9.9B 58.2M 1.5M 8.3M 49.9M 51.4M -642.1M
4 1401/11/09 0.5 13 24 -6,280 -4.79
1,730
-4.95
1,727
0 30,000 0.7 1.1 22.01 0.24 45 14.1B 81.3M 36.3M 39.2M 42.1M 78.4M -6.6B
5 1401/11/08 0.6 16 25 -6,188 -1.52
1,817
-3.04
1,789
6,500 29,445 0.7 1 22.01 0.25 40 15.6B 85.9M 34.1M 37.9M 48M 82M -2.5B
6 1401/11/05 0.7 11 16 -821 -3.10
1,845
-3.94
1,829
8,000 324,340 0.4 0.5 22.02 0.14 9 8.9B 48.5M 4.5M 7.3M 41.2M 45.7M -270.9M
7 1401/11/04 0.8 13 16 -1,864 -0.57
1,904
-0.78
1,900
3,700,993 52,000 0.4 0.4 22.02 0 21 8.8B 46.1M 9.8M 10.2M 36M 45.8M -584.1M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
19.4 % -1 -2 -14 9 17 22 10 8 -26 4 13
سابقه پول داغ نماد وپارس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وپارس 178 -0.84 1.03 20M 19.5M 11 1 9.1M 127.6M 5 5 25.5M 21.1M 347.3M فروش 12:26:48 1401/11/12
2 وپارس 179 -0.17 1.07 20.6M 19.2M 6 1 5.9M 115.7M 5 4 25.5M 20.7M 474.9M فروش 12:21:31 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده