سابقه روزانه و لحظه ای نماد وهور

نماد وهور شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور در بازار دوم فرابورس گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم و زیر گروه تولید انتقال و توزیع نیروی برق - • مدیریت و سرمایه گذاری و مشارکت در کلیه طرحهای صنعتی بالاخص برق و انرژی در داخل و خارج از کشور. • تولید و خرید و فروش و ترانزیت انرژی برق و انجام معاملات برق و انرژی در داخل و خارج از کشور. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
وهور مدیریت انرژی امید تابان هور بازار دوم فرابورس عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم تولید انتقال و توزیع نیروی برق 1 76.2B 13.4T 6.74% 5.1B 0.9T 12.5M 21.4M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
وهور -0.23%
1,751
1.31%
1,778
106.3B 287.5B 755.7B 3T -0 -4.2B -4.4B -17.3B -46.5B 0 47 37.34 32.31 0 562
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
وهور 4 -2 3 -14 -2 13 38 26 0 13 39 77 77 1401/08/08 -39 1399/06/16
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
وهور 1,600 1,600 1,553 1,262 989 989 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 27 27 31 61 106 106
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
وهور SMA5: 1,712 SMA10: 1,726 SMA20: 1,740 SMA50: 1,768 SMA100: 1,600 SMA200: 1,360 EMA5: 1,724 EMA10: 1,730 EMA20: 1,746 EMA50: 1,723 EMA100: 1,606 EMA200: 1,360 49 73 21 90 -93 -42 5
K: 58
D: 56
Upper: 1,930
Middle: 1,740
Lower: 1,549
Value: -16
Signal: -14
Diverg.: -2
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -81M 2.6B -31.6M 15.1M 0.3 6% 469K 577K 108K 14.6M 15.0M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/03/16 1.8 6.2 3.6 -0.23
1,751
1.31
1,778
13.4K 35.5K 0 0 0 -0 24.6M -0 140.5K 0 0 -0 0 0 140.5K 140.5K
2 1402/03/13 1.3 11.5 8.8 2.57
1,755
1.23
1,732
337.5K 70K 0.3 0.5 6.74 -32M 1.3B -31.6M 7.6M 0.15 2 182.3K 290.6K 108.3K 7.4M 7.5M
3 1402/03/10 1.5 14.3 9.3 0.82
1,711
2.36
1,737
71.9K 10K 0.3 0.3 6.74 -49.1M 1.3B -0 7.4M 0.14 4 286.7K 286.7K 0 7.1M 7.4M
سابقه پول داغ نماد وهور
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وهور 174 1.4 1.32 11.8M 8.9M 103 140 11.8M 8.9M 0 1 11.8M 8.9M -31.6M فروش گروهی 12:24:37 1402/03/13
2 وهور 171 0.89 0.76 8.4M 11M 138 152 8.4M 11M 0 4 8.4M 11.9M -3.4B فروش گروهی 12:16:47 1402/03/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده