سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ونوین

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ونوین : افتتاح و نگهداری انواع حساب و کارت‌های مجاز، تحصیل یا اعطای انواع تسهیلات و اعتبار، نقل و انتقالات وجوه، انجام کلیه عملیات ارزی، صدور انواع اعتبار اسنادی، اعتبارنامه یا تعهدنامه و گواهی سپرده، کارگزاری فی مابین بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و به طور کلی انجام کلیه عملیات موضوع فعالیت بانکها در چارچوب مقررات جاری کشور
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
قیمت پایانی
-8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.7
درصد خالص خرید حقوقی
327
ارزش معاملات
58.9B
حجم معاملات
172M
خالص خرید حقوقی
88.1M
خرید حقوقی
111M
خرید حقیقی
61.7M
فروش حقیقی
150M
برآیند پول داغ و گروهی
-14B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0.5 9 17 -2,128 -0.74
3,347
-0.98
3,339
10,989 59,913 0.3 0.4 0 0.12 62 3.4B 10.3M 6.4M 6.7M 3.6M 10M -3.5B
2 1401/11/11 0.8 16 20 -98 2.99
3,372
3.08
3,375
14,500 35,312 0.3 0.5 28.44 0.16 2 4.6B 13.6M 290.6K 0.9M 12.7M 13M -178.7M
3 1401/11/10 1 16 16 -1,267 -0.55
3,274
0.85
3,320
12,634 28,862 0.5 0.7 28.45 0 18 7B 21.3M 3.9M 7.5M 13.8M 17.7M -119.1M
4 1401/11/09 0.3 10 37 -8,273 -4.99
3,292
-4.96
3,293
15,147 114,258 0.8 1.2 0 0.41 71 11.7B 35.6M 25.1M 29.2M 6.4M 31.5M -4.1B
5 1401/11/08 0.5 14 30 -7,050 -0.94
3,465
-1.49
3,446
50,000 50,000 0.7 0.9 28.46 0.35 66 10.7B 30.7M 20.3M 23.5M 7.2M 27.6M -4.2B
6 1401/11/05 0.6 15 25 -6,139 -2.94
3,498
-3.16
3,490
4,580 44,304 0.8 1.1 28.47 0.42 49 12.6B 36.1M 17.5M 25.9M 10.2M 27.7M -768.6M
7 1401/11/04 0.5 13 26 -5,232 -1.31
3,604
-2.00
3,579
5,000 39,305 0.5 0.7 28.48 0.28 59 8.9B 24.6M 14.5M 16.9M 7.7M 22.3M -1.1B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
51.1 % -3 -4 -11 1 13 21 10 -4 -24 1 5
سابقه پول داغ نماد ونوین
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ونوین 333 -1.13 0.57 8.9M 15.7M 123 172 8.9M 15.7M 0 4 8.9M 16.2M -3.5B فروش گروهی 12:10:48 1401/11/12
2 ونوین 334 -0.89 0.65 9.9M 15.3M 80 112 9.9M 15.3M 0 3 0 17M -1.9B فروش گروهی 10:34:47 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده