سابقه روزانه و لحظه ای نماد ومشان

نماد ومشان شرکت س. فنی و مهندسی مشانیر در بازار پایه زرد فرابورس گروه واسطه‌گری‌های مالی و پولی و زیر گروه سایر واسطه های مالی - انجام دادن مطالعات و بررسیهای اقتصادی، فنی،مالی،مدیریتی و نظارت و پی گیری اجرای طرحهای سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی، ایجاد شرکتها و موسسه های مطالعاتی و اجرایی در جهت تکمیل هدفهای شرکت. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
ومشان س. فنی و مهندسی مشانیر بازار پایه زرد فرابورس واسطه‌گری‌های مالی و پولی سایر واسطه های مالی 1 20M 297.8B 42.31% 8.5M 126B 231.3K 239K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
ومشان 0.74%
148,900
2.98%
152,200
169.9B 332.4B 570.1B 1.3T 2.5B 3.4B -801.2M -2.4B 6.1B 0 859 173.34 0 0 647
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
ومشان 10 10 18 44 64 91 145 217 90 91 171 231 343 1400/11/25 1 1402/01/08
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
ومشان 103,350 89,200 78,050 54,900 47,417 44,918 148,900 148,900 148,900 148,900 148,900 148,900 44 67 91 171 214 231
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
ومشان SMA5: 143,770 SMA10: 134,295 SMA20: 120,230 SMA50: 106,634 SMA100: 84,136 SMA200: 70,511 EMA5: 144,034 EMA10: 135,575 EMA20: 125,348 EMA50: 107,532 EMA100: 92,268 EMA200: 70,511 89 84 64 4,581 31,793 0 139
K: 100
D: 100
Upper: 153,253
Middle: 120,230
Lower: 87,207
Value: 12078
Signal: 9251
Diverg.: 2827
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 3.4B 14.7B 255.6M 990K 11.7 -59% -227.2K 69.9K 297K 920K 693K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/09 1.8 180.7 102.4 0.74
148,900
2.98
152,200
96.4K 0 3.4 7 42.31 2.5B 10.6B -81.4M 711K 8.4 -24 -170.2K 69.9K 240.1K 641.2K 471K
2 1402/01/08 0.8 33.3 42.5 2.89
147,800
2.99
147,950
350 12.2K 0.8 1.4 42.3 782.6M 2.6B 227.8M 173.5K 2.05 -31 -53K 0 53K 173.5K 120.6K
3 1402/01/07 1.3 45.8 35.5 2.97
143,650
2.97
143,650
33.8K 0 0.5 0.5 42.36 57.5M 1.5B 109.1M 105.3K 1.21 -4 -4K 0 4K 105.3K 101.3K
سابقه پول داغ نماد ومشان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ومشان 14,800 0.14 1.74 195.8M 112.5M 3 1 1B 3.1B 0 2 612.5M 1.9B -81.4M فروش 11:54:19 1402/01/09
2 ومشان 14,665 -0.78 1.36 127.1M 93.2M 3 1 221.8M 665.4M 0 1 221.8M 665.4M -0 فروش 09:26:35 1402/01/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده