سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ولکار

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ولکار : موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده (3) و (4) اساسنامه تأیید شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:تأمین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیرمنقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفاً در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,357
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
13.7
درصد خالص خرید حقوقی
167
ارزش معاملات
10.7B
حجم معاملات
12.6M
خالص خرید حقوقی
1.7M
خرید حقوقی
3.6M
خرید حقیقی
8.9M
فروش حقیقی
10.7M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 1.4 2 1 -660 -0.36
8,270
-1.20
8,200
620 1,389 0.5 0.6 6.17 1.02 85 775.3M 0.9M 798.5K 800K 139.9K 0.9M -0
2 1401/11/11 4.2 4 1 -288 0.48
8,300
0.00
8,260
345,593 46,734 0.5 0.5 6.17 1.05 36 813.1M 1M 347.4K 454.4K 521.2K 868.7K -0
3 1401/11/10 4.2 8 2 -579 0.00
8,260
0.97
8,340
27,278 21,342 0.8 0.8 6.17 1.86 41 1.4B 1.7M 701.3K 807.8K 0.9M 1.6M -1.1B
4 1401/11/09 2.1 7 3 -1,298 -3.84
8,260
-4.89
8,170
70 34,917 0.9 1.3 6.17 2.63 65 2B 2.4M 1.6M 1.6M 857.2K 2.4M -0
5 1401/11/08 5.6 5 1 -11 -1.38
8,590
-2.64
8,480
600 91,842 0.3 0.4 6.16 0.91 1 707.5M 836K 12.3K 12.3K 823.7K 836K -0
6 1401/11/05 3.4 6 2 586 -0.23
8,710
-0.11
8,720
3,762 17,150 0.9 1 6.14 2.4 -31 1.9B 2.2M -672.7K 0 2.2M 1.5M -0
7 1401/11/04 6.2 13 2 893 2.95
8,730
3.77
8,800
4,500 207,802 1.5 1.2 6.11 3.78 -30 3B 3.5M -1M 0 3.5M 2.4M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
13.8 % -4 -5 -5 -6 -4 -2 23 125 -13 13 1
سابقه پول داغ نماد ولکار
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ولکار 828 0.24 2.68 9.4M 3.5M 52 300 9.4M 3.5M 0 1 0 3.5M -1.1B فروش گروهی 09:59:01 1401/11/10
2 ولکار 867 -2.36 7.42 8.6M 1.2M 290 2099 8.6M 1.2M 1 3 8.6M 1.3M -345.1M خرید گروهی 12:19:01 1401/10/28
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده