سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ولصنم

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ولصنم : اجاره دادن یا فروش شرکتها ، کارخانجات ، ماشین آلات ، تجهیزات ، کالاها ، مواد و قطعات یدکی مورد نیاز فعالیت های تولیدی ، صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، ساختمانی ، اداری ، خدماتی و حرفه ای همچنین محل های سکونت ، کسب یا پیشه یا تجارت یا مشاغل دیگر.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3,265
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.5
درصد خالص خرید حقوقی
282
ارزش معاملات
5.8B
حجم معاملات
19.5M
خالص خرید حقوقی
10.8M
خرید حقوقی
11.9M
خرید حقیقی
7.6M
فروش حقیقی
18.5M
برآیند پول داغ و گروهی
-230.6M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.8 5 7 -239 0.44
2,975
1.28
3,000
1,400 42,482 0.4 0.4 19.15 0.16 65 374.3M 1.2M 802.7K 802.7K 439.9K 1.2M -0
2 1401/07/04 0.7 8 11 -589 1.44
2,962
1.71
2,970
5,000 13,000 0.7 0.8 19.2 0.33 78 761.8M 2.5M 2M 2M 550.1K 2.5M -0
3 1401/07/02 0.6 10 17 -622 -4.67
2,920
-6.99
2,849
244,469 30,000 1.2 1.5 19.21 0.56 49 1.3B 4.4M 2.1M 2.1M 2.2M 4.4M -230.6M
4 1401/06/30 0.3 4 13 -1,915 3.03
3,063
3.09
3,065
3,705 93,480 1.8 2.3 19.37 0.84 97 2B 6.5M 6.3M 6.3M 220.4K 6.5M -0
5 1401/06/29 1.3 9 7 -181 -0.73
2,973
-1.67
2,945
1,570 870 0.4 0.5 19.39 0.18 43 417.5M 1.4M 608.6K 608.6K 822.2K 1.4M -0
6 1401/06/28 1.7 12 7 295 -1.42
2,995
-3.23
2,940
1,500 7,842 0.5 0.8 19.39 0.24 -53 545.3M 1.9M -1M 14.9K 1.8M 864.3K -0
7 1401/06/27 2.3 13 6 -15 -0.36
3,038
-1.61
3,000
75,460 232,630 0.4 0.6 19.39 0.2 3 468.9M 1.6M 49.5K 49.5K 1.5M 1.6M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
55.7 % 2 -3 -2 -2 9 -1 -25 -55 -57 2 80
سابقه پول داغ نماد ولصنم
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ولصنم 285 -6.99 0.63 8.1M 12.9M 3 2 14.1M 115.3M 0 1 0 115.3M -230.6M فروش 11:27:36 1401/07/02
2 ولصنم 303 0.03 0.29 9.4M 32.6M 15 1 7M 212.1M 0 3 0 192M -576M فروش 11:54:07 1401/06/05
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک