سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ولراز

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ولراز : موضوع اصلی : خرید کالاهای مصرفی بادوام -لوازم خانگی -تجهیزات رایانه ای و موارد مشابه و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روش های عقداجاره و یا فروش اقساطی . موضوع فرعی : خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و دستور العمل ذیر بط .
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
191
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
13.7
درصد خالص خرید حقوقی
-30
ارزش معاملات
7.6B
حجم معاملات
3.8M
خالص خرید حقوقی
-96.2K
خرید حقوقی
139K
خرید حقیقی
3.7M
فروش حقیقی
3.6M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.7 8 11 -2 2.02
20,250
1.76
20,200
250 6,259 0.8 1.1 0 1.83 0 1B 514.8K 1K 9.2K 501.7K 502.6K -0
2 1401/09/07 1.9 13 7 318 2.85
19,850
2.85
19,850
373,268 500 0.5 0.6 46.01 1.22 -47 677.5M 341.3K -160K 0 341.3K 181.3K -0
3 1401/09/06 0.5 6 12 -4 -1.78
19,300
-0.25
19,600
720 1,884 0.8 1 46.01 1.9 0 1B 525.7K 2.2K 16K 509.7K 511.9K -0
4 1401/09/05 0.4 10 28 -88 -2.72
19,650
-2.72
19,650
1,642 3,547 1.7 2.6 45.44 3.79 4 2.1B 1.1M 44.8K 53.9K 1M 1M -0
5 1401/09/02 0.9 5 6 -16 0.50
20,200
0.75
20,250
245 500 0.1 0.2 45.44 0.29 10 163.2M 79.7K 8K 8K 71.7K 79.7K -0
6 1401/09/01 0.5 4 9 -16 -0.50
20,100
-0.50
20,100
4,469 9,387 0.4 0.4 45.41 0.92 3 507.4M 252.4K 8K 16K 236.4K 244.4K -0
7 1401/08/30 0.7 14 20 0 -0.74
20,200
0.98
20,550
6,277 24,526 1.6 2.4 45.13 3.74 0 2.1B 1M -107 35.9K 1M 1M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-2.5 % 3 1 -6 -10 -17 -25 -27 -8 -35 6 61
سابقه پول داغ نماد ولراز
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ولراز 2,165 2.85 1.12 12.9M 11.5M 13 1 11.4M 147.9M 0 1 0 147.9M -147.9M فروش 12:07:04 1401/08/24
2 ولراز 2,090 2.96 0.53 17.2M 32.6M 3 1 56.1M 168.2M 0 1 0 168.2M -168.2M فروش 09:11:33 1401/08/18
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد