سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ولبهمن

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ولبهمن : موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفا در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,212
قیمت پایانی
-19
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
15.9
درصد خالص خرید حقوقی
11
ارزش معاملات
59.6B
حجم معاملات
219M
خالص خرید حقوقی
4.4M
خرید حقوقی
9.6M
خرید حقیقی
209M
فروش حقیقی
214M
برآیند پول داغ و گروهی
-4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0.7 12 17 73 -2.64
2,511
-3.10
2,499
100,000 249,736 0.2 0.6 42.93 1.41 -2 4.9B 19.4M -292.7K 124K 19.3M 19M 90.3M
2 1401/11/11 0.9 17 19 87 1.66
2,579
1.89
2,585
2,000 16,517 0.3 0.7 42.92 1.85 -1 6.6B 25.4M -337.7K 251.8K 25.2M 24.8M -414.8M
3 1401/11/10 0.8 16 21 -45 -4.98
2,537
-4.49
2,550
8,918 41,441 0.4 1.1 42.94 2.94 0 10.3B 40.5M 179K 3.1M 37.3M 37.5M -682.1M
4 1401/11/09 0.7 14 22 -924 -6.28
2,670
-6.98
2,650
18,799 4,481,486 0.3 0.7 43.01 2.11 12 7.7B 29M 3.5M 3.6M 25.4M 28.9M -796M
5 1401/11/08 1.1 18 16 72 -0.04
2,849
0.70
2,870
2,000 23,616 0.3 0.6 43 2.23 -1 8.7B 30.7M -251.2K 424K 30.2M 30M -16.1M
6 1401/11/05 0.6 17 27 -460 -4.97
2,850
-5.30
2,840
113,513 1,780 0.4 0.8 43.02 3.48 3 13.6B 47.9M 1.6M 1.7M 46.1M 47.7M -1.9B
7 1401/11/04 0.9 15 18 -15 -1.54
2,999
-0.76
3,023
2,000 86,730 0.2 0.4 43.03 1.84 0 7.8B 25.9M 51.3K 330.3K 25.6M 25.7M -352M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
2 % -12 -12 -21 -32 23 52 54 58 -63 3 67
سابقه پول داغ نماد ولبهمن
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ولبهمن 250 -3.06 0.63 10M 16M 224 142 10M 16M 1 1 10.5M 16M 90.3M فروش گروهی 10:34:47 1401/11/12
2 ولبهمن 253 -2.02 0.73 8M 10.9M 1 2 121.3M 60.7M 1 0 121.3M 0 121.3M خرید 09:57:35 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده