سابقه روزانه و لحظه ای نماد وفتخار

نماد وفتخار شرکت سرمایه گذاری افتخارسهام در بازار پایه زرد فرابورس گروه سرمایه گذاریها و زیر گروه سایر واسطه های مالی - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
وفتخار سرمایه گذاری افتخارسهام بازار پایه زرد فرابورس سرمایه گذاریها سایر واسطه های مالی 1 2B 634.8B 33.52% 670.4M 212.8B 13.7M 10M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
وفتخار 1.24%
3,174
1.08%
3,169
217.3B 382.1B 673.2B 2T -238.1M -1.3B -2.5B -3.5B -1.9B 0 164 19.35 0 0 525
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
وفتخار -3 -3 -2 -10 -13 -15 4 67 568 1 6 67 568 1400/05/17 -24 1401/09/30
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
وفتخار 3,135 3,135 3,135 2,998 2,305 1,904 3,528 3,817 3,817 4,177 4,177 4,177 13 22 22 39 81 119
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
وفتخار SMA5: 3,241 SMA10: 3,253 SMA20: 3,438 SMA50: 3,558 SMA100: 3,571 SMA200: 3,070 EMA5: 3,220 EMA10: 3,284 EMA20: 3,377 EMA50: 3,499 EMA100: 3,425 EMA200: 3,070 32 18 26 109 -302 -93 -95
K: 7
D: 13
Upper: 3,854
Middle: 3,438
Lower: 3,021
Value: -118
Signal: -98
Diverg.: -20
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -1B 20.1B -1.2B 63.4M 9.5 17% 3.2M 3.3M 50.0K 60.2M 63.4M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/09 0.9 16 18.1 1.24
3,174
1.08
3,169
14.8K 45.7K 0.9 0.6 33.52 -238.1M 2.8B -0 8.9M 1.33 8 750K 800K 50K 8.1M 8.8M
2 1402/01/08 0.5 22.9 49.9 -2.82
3,135
-0.99
3,194
36.2K 50K 4.2 2.8 33.52 -376.2M 10.9B -1B 34.9M 5.2 3 1.2M 1.2M 0 33.7M 34.9M
3 1402/01/07 0.5 18.2 35.8 -2.95
3,226
-1.93
3,260
30K 22.5K 2.5 2.1 33.52 -409.7M 6.3B -247M 19.7M 2.93 6 1.3M 1.3M 0 18.4M 19.7M
سابقه پول داغ نماد وفتخار
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وفتخار 318 -1.46 0.45 22.5M 50M 1 6 118.8M 19.8M 3 5 179.1M 248.7M -1B خرید 12:24:36 1402/01/08
2 وفتخار 313 -2.98 0.4 20.4M 51M 1 2 105.6M 52.8M 2 5 209.3M 248.7M -1.1B خرید 10:58:05 1402/01/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده