سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وشهر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وشهر : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-5,041
قیمت پایانی
-8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.8
درصد خالص خرید حقوقی
281
ارزش معاملات
12.1B
حجم معاملات
28.3M
خالص خرید حقوقی
11.8M
خرید حقوقی
13.3M
خرید حقیقی
15.1M
فروش حقیقی
26.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-644M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.7 9 13 -625 0.56
4,155
0.94
4,171
16,247 437 0.5 0.5 23.22 0.07 60 1.1B 2.5M 1.5M 1.5M 1M 2.5M -0
2 1401/07/02 0.4 12 31 -1,570 -2.87
4,132
-2.99
4,127
0 1,069,553 1.2 1.7 23.25 0.18 59 2.7B 6.5M 3.8M 3.8M 2.7M 6.5M -330.2M
3 1401/06/30 0.6 9 14 -382 -1.07
4,254
-0.81
4,265
5,000 14,300 0.5 0.8 23.26 0.08 29 1.3B 3.1M 898.5K 1.2M 1.9M 2.8M -0
4 1401/06/29 0.4 9 24 -424 -1.65
4,300
-3.00
4,241
0 3,845,724 0.6 1 23.27 0.11 24 1.7B 4.1M 1M 1.7M 2.3M 3.3M -0
5 1401/06/28 0.5 12 24 -1,232 -1.33
4,372
-1.38
4,370
20,322 7,000 0.9 1.2 23.29 0.16 49 2.5B 5.7M 2.8M 2.8M 2.9M 5.7M -364.8M
6 1401/06/27 0.6 12 18 -398 -1.71
4,431
-2.40
4,400
21,009 10,000 0.6 0.8 23.29 0.12 22 1.8B 4.2M 898.9K 898.9K 3.3M 4.2M 50.9M
7 1401/06/23 0.6 7 13 -410 -0.04
4,508
0.16
4,517
10,000 42,671 0.3 0.4 21.67 0.07 38 1.1B 2.4M 0.9M 1.3M 1M 1.9M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
41.7 % -2 -5 -8 -15 -20 -23 5 -26 -29 6 3
سابقه پول داغ نماد وشهر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وشهر 413 -2.99 0.29 5.5M 19.1M 2 1 3.7M 165.1M 0 2 0 165.1M -330.2M فروش 09:35:25 1401/07/02
2 وشهر 413 -2.99 0.29 5.5M 19.1M 2 1 3.7M 165.1M 0 1 0 165.1M -165.1M فروش 09:35:25 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک