سابقه روزانه و لحظه ای نماد وشمال

نماد وشمال شرکت س. چشم انداز توسعه شمال در بازار پایه نارنجی فرابورس گروه سرمایه گذاریها و زیر گروه سایر واسطه های مالی - سرمایه گذاری در فعالیتهای سودآور سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
وشمال س. چشم انداز توسعه شمال بازار پایه نارنجی فرابورس سرمایه گذاریها سایر واسطه های مالی 711.7K 121.9M 357.8B 54.25% 66.1M 194.1B 294K 697K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
وشمال 2.73%
30,150
2.9%
30,200
43B 359.2B 375.1B 468.2B 1.5B 1.3B 1.2B 1.3B 3.2B 0 960 30.57 0 0 759
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
وشمال 6 7 13 23 33 40 45 57 -62 40 45 87 87 1401/09/07 -77 1399/06/26
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
وشمال 24,250 22,700 21,500 20,850 18,160 16,140 29,350 29,350 29,350 29,350 29,350 29,350 21 29 37 41 62 82
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
وشمال SMA5: 29,350 SMA10: 28,695 SMA20: 27,098 SMA50: 24,790 SMA100: 22,123 SMA200: 21,448 EMA5: 29,387 EMA10: 28,646 EMA20: 27,482 EMA50: 25,192 EMA100: 23,521 EMA200: 21,448 96 52 100 389 3,305 0 112
K: 100
D: 100
Upper: 30,561
Middle: 27,098
Lower: 23,634
Value: 1381
Signal: 1177
Diverg.: 204
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 2.8B 9.1B 1.4B 3.1M 4.6 -69% -0.9M 926K 3.1M 2.1M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/07/01 1.4 44.9 31.6 2.73
30,150
2.9
30,200
524.2K 0 2.8 6.7 0 1.5B 5.9B -0 2M 2.97 -25 -487.1K 0 487.1K 2M 1.5M
2 1402/06/29 1.4 60.4 42.8 2.98
29,350
2.98
29,350
388.7K 0 1.6 9.1 54.25 1.3B 3B 1.4B 1M 1.52 -44 -439.2K 0 439.2K 1M 569K
3 1402/06/28 5 61 12.2 0.35
28,500
2.99
29,250
1.3M 0 0.1 0.4 54.25 -0 243.9M -0 83.4K 0.13 0 -0 0 0 83.4K 83.4K
سابقه پول داغ نماد وشمال
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وشمال 2,935 2.98 1.23 57.5M 47M 42 24 57.5M 47M 2 1 65.3M 60.8M 1.4B خرید گروهی 12:20:00 1402/06/29
2 وشمال 2,935 2.98 1.28 56.6M 44.3M 7 3 89.9M 171.4M 1 1 146.8M 171.4M 72.7M فروش 12:13:31 1402/06/29
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده