سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وسینا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وسینا : موضوع فعالیت بانک سیناطبق ماده 3 اساسنامه در زمینه های عملیات پولی، مالی و بانکی در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قوانین و مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی، مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامه هاودستور العملهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-27,800
قیمت پایانی
-9
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5.4
درصد خالص خرید حقوقی
160
ارزش معاملات
95.6B
حجم معاملات
330M
خالص خرید حقوقی
100.2M
خرید حقوقی
150M
خرید حقیقی
180M
فروش حقیقی
280M
برآیند پول داغ و گروهی
-15.2B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/11 3.9 74 19 2,676 6.31
2,779
6.96
2,796
51,458,484 0 0.3 0.4 18.78 0.44 -46 5.9B 21.1M -9.6M 618K 20.5M 10.8M 1.1B
2 1401/11/10 1.2 35 29 -430 -1.58
2,614
-0.23
2,650
50,000 193,083 0.4 0.6 18.78 0.65 5 8.2B 31.2M 1.6M 6.1M 25.1M 26.8M 57.9M
3 1401/11/09 0.3 20 65 -11,688 -6.87
2,656
-6.98
2,653
0 1,635,190 0.8 1.3 18.79 1.31 70 16.6B 62.7M 44M 47.1M 15.6M 59.6M -5.8B
4 1401/11/08 0.6 19 30 -7,365 -2.13
2,851
-3.40
2,814
10,000 52,815 0.5 0.7 18.8 0.84 64 11.5B 40.2M 25.8M 30.2M 10M 35.9M -3.5B
5 1401/11/05 0.4 24 65 -12,301 -6.51
2,913
-6.93
2,900
74,730 84,800 1.1 1.5 18.82 1.67 53 23.2B 79.6M 42.2M 47.6M 32M 74.3M -10.6B
6 1401/11/04 1.2 29 23 -2,201 -2.35
3,116
-2.79
3,102
17,522 53,364 0.3 0.3 18.82 0.51 29 7.6B 24.5M 7.1M 7.7M 16.9M 23.9M 89.1M
7 1401/11/03 1.2 40 33 3,509 4.18
3,191
2.12
3,128
259,209 2,000 1 0.8 18.82 0 -15 22.6B 71M -11M 11.1M 59.9M 48.9M 3.4B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
30.3 % -3 -5 -16 23 36 43 43 10 -17 1 12
سابقه پول داغ نماد وسینا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وسینا 280 6.96 3.83 72.9M 19.1M 2 0 419.4M 0 5 1 233.4M 130.6M 1.1B خرید 11:48:45 1401/11/11
2 وسینا 280 6.96 2.35 58.2M 24.8M 1 1 103.7M 1.1M 4 1 140.3M 130.6M 300.1M خرید 10:23:01 1401/11/11
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده