سابقه روزانه و لحظه ای نماد وسین

نماد وسین شرکت بیمه سینا در بازار پایه زرد فرابورس گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی و زیر گروه بیمه غیرزندگی - فعالیت بیمه ای سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
arongroups
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
وسین بیمه سینا بازار پایه زرد فرابورس بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی بیمه غیرزندگی 8M 5.9B 1.4T 20.56% 1.2B 295.8B 4.8M 5.2M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
وسین -0.65%
2,448
-2.72%
2,397
59.4B 168.9B 251B 842.6B 53.1M -781.5M 3.3B 3.9B 4.6B 0 1240 1.97 0 0 666
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
وسین -3 -3 3 6 -4 -4 20 29 -34 8 20 63 63 1401/09/13 -61 1399/05/14
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
وسین 2,271 2,271 2,271 2,048 1,800 1,506 2,534 2,585 2,655 2,991 2,991 2,991 12 14 17 46 66 99
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
وسین SMA5: 2,459 SMA10: 2,444 SMA20: 2,370 SMA50: 2,443 SMA100: 2,488 SMA200: 2,149 EMA5: 2,435 EMA10: 2,424 EMA20: 2,411 EMA50: 2,429 EMA100: 2,365 EMA200: 2,149 48 49 17 87 97 -52 47
K: 48
D: 57
Upper: 2,534
Middle: 2,370
Lower: 2,207
Value: 14
Signal: 4
Diverg.: 11
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -275.5M 2.8B -0 11.3M 0.9 22% 1.1M 2.1M 981K 9.2M 10.3M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/07/12 0.8 18.1 22.4 -0.65
2,448
-2.72
2,397
200K 50K 0.4 0.4 20.56 53.1M 556.2M -0 2.3M 0.19 -9 -217K 40K 257K 2.3M 2.1M
2 1402/07/10 1.2 29.5 25.1 -1.32
2,464
-2.64
2,431
20.5K 20K 0.9 0.4 20.56 48.2M 1.1B -0 4.7M 0.38 -4 -195.7K 528.4K 724.1K 4.1M 3.9M
3 1402/07/09 1 26.8 26.7 -1.46
2,497
-3
2,458
24K 2.5M 0.8 0.4 20.56 -376.9M 1.1B -0 4.3M 0.36 35 1.5M 1.5M 0 2.8M 4.3M
سابقه پول داغ نماد وسین
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وسین 246 2.97 1.52 45.4M 29.8M 1 4 119.3M 26.7M 3 0 148.6M 0 445.7M خرید 12:27:05 1402/07/03
2 وسین 246 2.97 2.2 52.9M 24M 1 6 220.2M 28.9M 2 0 163.2M 0 326.4M خرید 09:35:02 1402/07/03
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده