سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وسرمد

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وسرمد : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
2,975
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
14.5
درصد خالص خرید حقوقی
-202
ارزش معاملات
17.5B
حجم معاملات
112M
خالص خرید حقوقی
-19.2M
خرید حقوقی
208K
خرید حقیقی
111M
فروش حقیقی
92.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-741.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 4 33 8 789 1.68
1,577
2.97
1,597
15,396,447 81,963 0.4 0.4 11.76 0.87 -73 1.1B 6.9M -5M 0 6.9M 1.9M -0
2 1401/11/11 3.7 33 9 698 1.31
1,551
2.94
1,576
15,561,135 50,000 0.3 0.3 11.67 0.72 -80 885.3M 5.6M -4.5M 0 5.6M 1.1M -0
3 1401/11/10 5.1 77 15 1,511 0.00
1,531
2.94
1,576
7,675,064 50,000 1.1 1 11.46 2.53 -50 3B 19.6M -9.9M 0 19.6M 9.8M 1.3B
4 1401/11/09 1.2 41 34 -8 -2.55
1,531
-2.29
1,535
40,000 55,000 1.6 1.7 11.46 3.71 0 4.4B 28.7M 51.8K 100K 28.6M 28.7M -1.1B
5 1401/11/08 1.1 23 21 -1 -2.42
1,571
-2.17
1,575
192,684 8,701 0.9 1 11.46 2.03 0 2.5B 15.8M 8.2K 8.2K 15.7M 15.8M -313.6M
6 1401/11/05 0.4 15 36 0 -2.25
1,610
-2.98
1,598
0 2,010,673 1.4 2 11.46 3.33 0 4.2B 25.8M -0 0 25.8M 25.8M -499.7M
7 1401/11/04 0.5 7 13 -13 -2.31
1,647
-2.25
1,648
137,386 29,000 0.5 0.6 11.46 1.27 1 1.5B 9.2M 79.6K 100K 9.1M 9.2M -198.7M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-17.2 % 0 -2 -14 -2 2 -1 -11 1 -68 6 53
سابقه پول داغ نماد وسرمد
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وسرمد 158 2.94 4.78 70.4M 14.7M 2 1 57M 114.1M 1 1 182.7M 114.1M 1.3B فروش 10:14:33 1401/11/10
2 وسرمد 149 -2.81 13.17 134.7M 10.2M 8 0 182.7M 0 1 0 182.7M 0 1.5B خرید 09:04:04 1401/11/10
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده