سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وساپا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وساپا : سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاصِ تحتِ کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-4,022
قیمت پایانی
-8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.3
درصد خالص خرید حقوقی
34
ارزش معاملات
89.7B
حجم معاملات
198M
خالص خرید حقوقی
8.9M
خرید حقوقی
12.6M
خرید حقیقی
185M
فروش حقیقی
194M
برآیند پول داغ و گروهی
-4.5B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.9 29 32 141 3.54
4,449
3.86
4,463
19,938 27,066 0.8 1.1 32.19 0 -1 13.1B 29.4M -317.4K 100.6K 29.3M 29M 123.3M
2 1401/07/02 0.8 34 41 -1,372 -5.71
4,297
-6.98
4,239
0 285,010 1.4 2.2 0 0.99 6 21.9B 50.9M 3.2M 4.9M 46M 49.2M -2.5B
3 1401/06/30 0.8 24 30 -329 -0.83
4,557
-0.54
4,570
50,000 12,452 0.6 0.8 32.19 0.46 3 10.7B 23.6M 723K 787.1K 22.8M 23.5M -85.2M
4 1401/06/29 1 42 44 -1,421 -1.20
4,595
-2.06
4,555
34,600 7,700 0.8 1.1 32.19 0.62 10 14.8B 32.2M 3.1M 3.2M 29M 32.1M -495.3M
5 1401/06/28 0.9 16 18 -1,057 0.45
4,651
-0.78
4,594
438,701 400,000 0.3 0.5 32.19 0.29 15 7B 15.1M 2.3M 2.3M 12.8M 15.1M -144.2M
6 1401/06/27 1 19 20 -215 -3.94
4,630
-5.35
4,562
88,245 189 0.3 0.4 32.19 0.32 3 7.6B 16.4M 463.9K 868.4K 15.5M 15.9M -205M
7 1401/06/23 1.1 31 28 231 -0.21
4,820
-2.07
4,730
27,100 10,000 0.6 0.8 32.19 0.59 -2 14.6B 30.3M -479.3K 426.7K 29.9M 29.4M -1.2B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
4.5 % -2 -4 -3 -14 -12 -22 36 -6 -28 1 26
سابقه پول داغ نماد وساپا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وساپا 449 4.49 0.9 28.3M 31.4M 2 1 66.1M 132.2M 4 7 130.9M 188.1M 123.3M فروش 12:13:45 1401/07/04
2 وساپا 449 4.49 0.91 28.1M 31.1M 2 1 118.5M 237M 4 6 130.9M 197.4M 255.5M فروش 12:13:07 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک