سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وسالت

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وسالت : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-36,524
قیمت پایانی
-14
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.9
درصد خالص خرید حقوقی
396
ارزش معاملات
436B
حجم معاملات
75.0M
خالص خرید حقوقی
6.3M
خرید حقوقی
7.7M
خرید حقیقی
67.4M
فروش حقیقی
73.6M
برآیند پول داغ و گروهی
-42.9B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0.3 29 93 2,228 -0.52
57,800
-2.93
56,400
20,000 9,905,325 1.2 0.3 57.66 0.29 -9 25.9B 4.5M -385.5K 220K 4.3M 3.9M 4.8B
2 1401/11/11 0.7 114 157 -35,707 1.57
58,100
2.97
58,900
3,874,743 5,000 525.7 549.8 78.83 4.57 9 406.1B 69.9M 6.1M 6.9M 63M 69.1M -47.7B
3 1401/11/10 0.1 7 79 -578 -2.97
57,200
-2.97
57,200
0 16,173,550 0.9 0.9 78.83 0.01 81 713.8M 124.8K 101K 101K 23.8K 124.8K -0
4 1401/11/09 0.1 6 114 -590 -2.96
58,950
-2.96
58,950
0 15,159,586 0.9 0.9 78.83 0.01 86 686.3M 116.4K 100K 100K 16.4K 116.4K -0
5 1401/11/08 0.2 11 52 -608 -2.96
60,750
-2.96
60,750
0 17,538,056 1.1 1 78.83 0.01 72 839.5M 138.2K 100K 100K 38.2K 138.2K -0
6 1401/11/05 0 2 378 -626 -2.95
62,600
-2.95
62,600
0 18,518,440 0.9 0.9 78.83 0.01 83 755.4M 120.7K 100K 100K 20.7K 120.7K -0
7 1401/11/04 0.1 3 42 -645 -2.93
64,500
-2.93
64,500
0 18,365,048 1.1 1 78.83 0.01 74 874.8M 135.6K 100K 100K 35.6K 135.6K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
8.3 % -5 -8 -21 -29 -32 -36 31 2433 -38 60 1
سابقه پول داغ نماد وسالت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وسالت 5,640 -2.93 0.3 29M 96.5M 1 2 225.6M 112.8M 3 12 32.8M 94.6M 4.8B خرید 12:15:30 1401/11/12
2 وسالت 5,640 -2.93 0.31 29.8M 97.2M 767 209 29.8M 97.2M 2 12 32.6M 94.5M 4.8B خرید گروهی 10:34:47 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده