سابقه روزانه و لحظه ای نماد وزمین

نماد وزمین شرکت بانک ایران زمین در بازار پایه نارنجی فرابورس گروه بانکها و موسسات اعتباری و زیر گروه سایر واسطه های پولی - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
وزمین بانک ایران زمین بازار پایه نارنجی فرابورس بانکها و موسسات اعتباری سایر واسطه های پولی 1 4B 2.6T 24.57% 1B 647.7B 588.4K 262.5K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
وزمین -0.9%
6,590
-0.9%
6,590
19.8B 23.9B 36.6B 0.9T 369.5M 672.2M 671.5M 275.8M 9.9B 0 -26716 -0.25 0 0 716
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
وزمین -2 -2 -6 -11 -15 -6 -16 -34 -52 1 5 5 5 1401/09/26 -68 1399/05/28
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
وزمین 6,590 6,590 6,540 6,290 6,290 6,290 7,390 8,070 8,070 8,070 9,330 10,070 12 22 23 28 48 60
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
وزمین SMA5: 6,710 SMA10: 6,866 SMA20: 7,089 SMA50: 7,291 SMA100: 7,178 SMA200: 8,019 EMA5: 6,712 EMA10: 6,842 EMA20: 7,035 EMA50: 7,176 EMA100: 7,401 EMA200: 8,019 0 0 34 44 -591 -100 -145
K: 0
D: 0
Upper: 7,605
Middle: 7,089
Lower: 6,573
Value: -174
Signal: -114
Diverg.: -60
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 535.6M 882M 138.4M 1.3M 0.1 -133% -810.5K 810K 1.3M 494K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 1.3 12.3 9.8 -0.9
6,590
-0.9
6,590
0 1.8M 2.7 1.4 24.57 369.5M 418.4M 138.4M 635K 0.06 -88 -560.7K 0 560.7K 635K 74.3K
2 1402/01/06 1 12.1 12.3 -0.89
6,650
-0.89
6,650
0 1.2M 2.4 1.2 0 166.1M 369.1M -0 555.1K 0.06 -45 -249.8K 0 249.8K 528.2K 278.4K
3 1402/01/05 0.9 11.8 13.5 -0.89
6,710
-0.89
6,710
0 1.7M 0.6 0.4 24.57 -0 94.7M -0 141.2K 0.01 0 -0 0 0 141.2K 141.2K
سابقه پول داغ نماد وزمین
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وزمین 659 -0.9 1.26 12.3M 9.8M 1 2 138.4M 5.8M 1 0 138.4M 0 138.4M خرید 12:30:08 1402/01/07
2 وزمین 755 -0.92 0.04 3.4M 76.2M 0 3 0 100.7M 0 1 0 100.7M -302M فروش 12:14:02 1401/11/19
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده