سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وزمین

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وزمین : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
1,779
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.4
درصد خالص خرید حقوقی
-169
ارزش معاملات
3.0B
حجم معاملات
4.2M
خالص خرید حقوقی
-2.5M
خرید حقوقی
خرید حقیقی
4.2M
فروش حقیقی
1.7M
برآیند پول داغ و گروهی
220.4M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.4 4 12 48 -0.29
6,990
-2.00
6,870
0 1,629,674 0.4 0.2 0 0.02 -40 118.5M 172.5K -68.2K 0 172.5K 104.3K -0
2 1401/09/07 0.2 16 77 586 -1.41
7,010
-1.97
6,970
0 4,738,137 3.3 2 25.32 0.12 -72 812.5M 1.2M -835.7K 0 1.2M 330K -0
3 1401/09/06 1.3 33 25 1,145 -3.92
7,110
-3.92
7,110
0 2,069,143 13.3 300.7 25.32 0.28 -57 2B 2.8M -1.6M 0 2.8M 1.2M 220.4M
4 1401/09/05 0.5 3 6 0 0.00
7,400
-1.89
7,260
0 1,487,961 0 1 25.32 0 0 6.3M 8.7K -0 0 8.7K 8.7K -0
5 1401/09/02 0.4 2 5 0 0.00
7,400
-1.89
7,260
0 1,189,386 0.1 3.2 25.32 0 0 14.5M 19.9K -0 0 19.9K 19.9K -0
6 1401/09/01 0.2 1 7 0 0.00
7,400
-1.89
7,260
0 1,247,715 0 0.3 25.32 0 0 7.4M 10.2K -0 0 10.2K 10.2K -0
7 1401/08/30 1 1 1 0 0.00
7,400
-1.89
7,260
0 1,386,477 0 0 25.32 0 0 1M 1.4K -0 0 1.4K 1.4K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-59.7 % -6 -6 -6 -11 -11 -14 -27 -33 -36 7 49
سابقه پول داغ نماد وزمین
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وزمین 711 -3.92 0.44 15.8M 35.6M 1 1 220.4M 49.8M 1 0 220.4M 0 220.4M خرید 11:21:05 1401/09/06
2 وزمین 757 -1.94 0.17 4M 23M 5 1 7.2M 111.6M 0 2 0 123.9M -247.8M فروش 09:57:52 1401/08/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد