سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ورنا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ورنا : سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها و واحدهای تولیدی و خرید و فروش سهام اینگونه شرکتها و انجام عملیاتی که بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم با فعالیتهای مذکور ارتباط داشته باشد و یا اجرای آنها را تسهیل نماید
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,352
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
7.6
درصد خالص خرید حقوقی
7
ارزش معاملات
124B
حجم معاملات
246M
خالص خرید حقوقی
5.3M
خرید حقوقی
21.4M
خرید حقیقی
224M
فروش حقیقی
230M
برآیند پول داغ و گروهی
-6.4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.1 27 25 303 0.00
5,050
0.20
5,060
171,364 115,900 0.6 0.5 27.73 0.59 -3 9.6B 19M -600.2K 890K 18.1M 17.5M -407.2M
2 1401/07/11 0.8 22 27 -207 0.40
5,050
-0.99
4,980
64,391 21,710 0.6 0.5 27.73 0.67 2 11B 21.9M 410.1K 630K 21.2M 21.6M -1.3B
3 1401/07/10 1.5 27 18 931 1.82
5,030
3.04
5,090
190,781 10,000 0.8 0.6 27.73 0.82 -7 13.4B 26.6M -1.9M 581K 26M 24.1M 2.2B
4 1401/07/09 0.4 18 47 -8,179 -6.62
4,940
-6.99
4,920
1,100 1,919,374 1.4 1.3 27.73 1.52 34 24.4B 49.3M 16.6M 17M 32.3M 48.9M -12.1B
5 1401/07/06 0.7 29 39 458 2.92
5,290
1.56
5,220
1,242 49,000 1.3 1.3 27.73 1.35 -2 23.2B 43.9M -866.5K 120K 43.7M 42.9M -828.1M
6 1401/07/04 1.7 47 29 5,051 5.98
5,140
6.80
5,180
5,266,303 1,153 1.4 1.5 27.73 1.47 -21 24.5B 47.7M -9.8M 136.1K 47.6M 37.7M 7.9B
7 1401/07/02 1 37 36 -710 -3.77
4,850
-4.96
4,790
112,200 3,900 1.1 1.2 27.73 1.16 4 18.2B 37.5M 1.5M 2.1M 35.5M 36.9M -2B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
2.2 % 2 -5 2 -6 -1 -21 26 53 -27 1 42
سابقه پول داغ نماد ورنا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ورنا 502 -0.59 0.93 22.4M 24M 1 1 36M 136.4M 5 9 121.7M 139.9M -407.2M فروش 12:19:23 1401/07/12
2 ورنا 502 -0.59 0.95 22.3M 23.6M 5 1 10M 184.9M 5 8 121.7M 140.3M -270.8M فروش 12:19:07 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک