سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ورازی

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ورازی : موضوع فعالیت شرکت انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی ، تحصیل پوشش بیمه اتکایی ، سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی و سرمایه بر اساس پروانه های فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ایران و طبق ماده 2 اساسنامه شرکت میباشد .
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
قیمت پایانی
-10
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5.8
درصد خالص خرید حقوقی
13
ارزش معاملات
28.8B
حجم معاملات
210M
خالص خرید حقوقی
5.6M
خرید حقوقی
9.1M
خرید حقیقی
201M
فروش حقیقی
207M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.2B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 1.2 20 17 100 1.38
1,319
3.00
1,340
1,226,520 119,511 0.6 0.9 15.48 0.91 -3 3.5B 26.7M -756.3K 216.1K 26.5M 25.8M 111.2M
2 1401/11/11 1 21 22 115 -0.38
1,301
-0.15
1,304
21,704 44,822 0.9 1.3 15.48 0 -2 5B 38.5M -882K 1M 37.5M 36.7M -0
3 1401/11/10 0.8 15 20 -46 -2.83
1,306
-2.98
1,304
0 7,141,287 0.4 0.4 0 0.55 2 2.1B 16.1M 350K 350K 15.8M 16.1M -0
4 1401/11/09 0.9 19 21 -20 -2.89
1,344
-2.96
1,343
0 7,692,199 0.2 0.2 15.48 0.34 1 1.4B 10.2M 150K 150K 10M 10.2M 141M
5 1401/11/08 1.2 29 25 36 -2.54
1,384
-2.96
1,378
0 2,059,206 0.8 1 15.48 1.41 -1 5.8B 41.7M -258K 462.4K 41.2M 41M -751.3M
6 1401/11/05 0.6 14 24 -916 -2.41
1,420
-2.82
1,414
886,024 4,893 1 1.3 15.49 1.61 14 6.7B 47.4M 6.5M 6.5M 40.9M 47.4M -425.8M
7 1401/11/04 0.7 12 18 -73 -0.14
1,455
-0.21
1,454
200,000 52,147 0.6 0.8 15.49 1 2 4.3B 29.5M 500K 500K 29M 29.5M -265.1M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
2.6 % -5 -7 -16 -7 1 -10 -26 13 -40 12 16
سابقه پول داغ نماد ورازی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ورازی 134 3 1.12 18.6M 16.6M 1 8 111.2M 13.9M 1 0 111.2M 0 111.2M خرید 12:25:32 1401/11/12
2 ورازی 134 -2.96 0.96 16.3M 17.1M 1 11 141M 12.8M 1 0 141M 0 141M خرید 09:19:04 1401/11/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده