سابقه روزانه و لحظه ای نماد ورازی

نماد ورازی شرکت بیمه رازی در بازار پایه زرد فرابورس گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی و زیر گروه بیمه غیرزندگی - موضوع فعالیت شرکت انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی ، تحصیل پوشش بیمه اتکایی ، سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی و سرمایه بر اساس پروانه های فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ایران و طبق ماده 2 اساسنامه شرکت میباشد . سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
ورازی بیمه رازی بازار پایه زرد فرابورس بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی بیمه غیرزندگی 1 19B 2.9T 15.6% 3B 449.1B 21.9M 27M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
ورازی -0.46%
1,512
-1.25%
1,500
168B 391.6B 815.8B 2.8T -271M -1.6B -2.5B -4.4B -11.1B 0 187 8.09 0 0 264
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
ورازی -1 -2 -1 2 -3 -4 -33 14 -17 5 5 20 47 1400/11/23 -40 1402/03/17
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
ورازی 1,441 1,441 1,441 1,441 1,292 1,262 1,563 1,586 1,614 2,533 2,533 2,533 8 10 12 76 96 101
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
ورازی SMA5: 1,526 SMA10: 1,528 SMA20: 1,503 SMA50: 1,526 SMA100: 1,725 SMA200: 1,668 EMA5: 1,522 EMA10: 1,519 EMA20: 1,517 EMA50: 1,572 EMA100: 1,607 EMA200: 1,668 47 65 12 53 21 -60 20
K: 40
D: 51
Upper: 1,568
Middle: 1,503
Lower: 1,438
Value: 2
Signal: -1
Diverg.: 3
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -664.1M 9.2B -305.4M 60.3M 2 26% 4.4M 4.8M 416K 55.5M 59.9M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/09/08 0.5 25 48.3 -0.46
1,512
-1.25
1,500
200K 100K 1.2 1.7 15.6 -271M 5B -305.4M 33.3M 1.12 5 1.8M 1.9M 107.3K 31.4M 33.2M
2 1402/09/07 0.9 16.3 18.3 -1.49
1,519
-0.71
1,531
23.7K 100K 0.4 0.5 15.6 -300.1M 1.8B -0 11.9M 0.4 17 2M 2.2M 214.6K 9.8M 11.7M
3 1402/09/06 0.8 17.6 22.3 -1.22
1,542
-1.99
1,530
150.3K 35K 0.5 0.6 15.61 -93M 2.3B -0 15.1M 0.51 4 603.4K 697.3K 93.9K 14.4M 15M
سابقه پول داغ نماد ورازی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ورازی 151 -0.59 0.66 23.3M 35.4M 7 1 28.4M 214.9M 1 2 122.3M 213.9M -305.4M فروش 10:39:32 1402/09/08
2 ورازی 151 -0.59 0.65 23.2M 35.9M 7 1 28.1M 212.8M 1 1 122.3M 212.8M -90.5M فروش 10:38:31 1402/09/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده