سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وخاور

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وخاور : موضوع فعالیت بانک طبق ماده دو اساسنامه می باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.5
درصد خالص خرید حقوقی
25
ارزش معاملات
51.9B
حجم معاملات
128M
خالص خرید حقوقی
-719.7K
خرید حقوقی
64.3M
خرید حقیقی
63.4M
فروش حقیقی
62.7M
برآیند پول داغ و گروهی
137.3M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0.9 57 64 22 -0.30
3,996
-1.35
3,954
6,300 1,909,342 1.3 2.3 70.2 0.14 0 14.2B 35.4M -54.8K 17.7M 17.7M 17.7M -423M
2 1401/11/11 0.6 20 31 610 0.17
4,008
-0.02
4,000
19,588 318,114 0.6 1.2 70.2 0.07 -8 7.3B 18.2M -1.5M 8.7M 9.5M 7.9M -857.3M
3 1401/11/10 1.2 26 23 613 -0.40
4,001
-0.42
4,000
31,405 75,123 0.4 0.8 70.2 0.05 -12 5.1B 12.6M -1.5M 4.4M 8.2M 6.7M 438.1M
4 1401/11/09 2.6 57 22 1,342 -3.90
4,016
-4.28
4,000
8,104 174,550 0.9 1.7 70.2 0.11 -13 10.4B 25.9M -3.3M 11.9M 13.9M 10.6M 1.4B
5 1401/11/08 0.6 18 30 -1,414 -0.38
4,179
-0.95
4,155
500 2,547 0.3 0.6 70.2 0.04 33 4.3B 10.2M 3.4M 6.1M 4.1M 7.5M -332.9M
6 1401/11/05 0.7 16 23 -1,315 -1.62
4,195
-2.67
4,150
17,250 29,000 0.4 0.6 70.2 0.04 30 4.4B 10.6M 3.1M 7M 3.5M 6.7M -0
7 1401/11/04 1.3 28 21 337 -0.30
4,264
-0.14
4,271
52 84,632 0.5 0.8 70.2 0.06 -5 6.3B 14.9M -789.8K 8.4M 6.4M 5.6M -78.2M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-0.6 % -4 -5 -9 -7 0 5 2 17 -35 1 1
سابقه پول داغ نماد وخاور
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وخاور 401 -0.07 0.9 26M 28.9M 1 0 140.6M 0 4 4 143.6M 249.3M -423M خرید 12:22:17 1401/11/12
2 وخاور 400 -0.2 0.66 19M 29M 1 0 119.9M 0 3 4 144.6M 249.3M -563.6M خرید 11:36:48 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده