سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وخارزم

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وخارزم : شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی درسال 1376 با سرمایه 1.250 میلیارد ریال به صورت سهامی خاص به ثبت رسید و در سال 1384 با هدف توسعه فعالیت‌ها، گسترش مشارکت در انواع طرح‌های سرمایه‌گذاری و ورود به عرصه صنعت سرمایه‌گذاری کشور، به سهامی عام تغییر یافت.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-5,295
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.9
درصد خالص خرید حقوقی
58
ارزش معاملات
67.0B
حجم معاملات
176M
خالص خرید حقوقی
13.4M
خرید حقوقی
29.1M
خرید حقیقی
147M
فروش حقیقی
161M
برآیند پول داغ و گروهی
-5.9B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1 15 16 877 2.51
3,720
3.20
3,745
5,900 1,401 0.9 0.8 50.37 0.24 -10 8.4B 22.6M -2.4M 40K 22.5M 20.2M -0.9B
2 1401/07/02 0.8 18 23 168 -3.82
3,629
-3.23
3,651
10,000 69,281 1.7 2 50.37 0.46 -1 15.8B 43.5M -462.5K 2.4M 41.1M 40.6M -293M
3 1401/06/30 0.6 9 15 497 -1.69
3,773
-1.80
3,769
51,500 100,946 0.7 0.9 50.37 0.21 -7 7.4B 19.7M -1.3M 1.3M 18.4M 17.1M -564.9M
4 1401/06/29 0.5 10 22 -2,483 -1.67
3,838
-2.23
3,816
1,450 25,926 1 1.4 50.37 0.28 25 10B 26.1M 6.5M 6.8M 19.3M 25.8M -1.5B
5 1401/06/28 0.6 11 19 -1,740 -0.89
3,903
-1.75
3,869
716,085 135,000 1 1.4 50.11 0.28 17 10.3B 26.5M 4.5M 10.3M 16.2M 20.7M -1.3B
6 1401/06/27 0.8 13 17 -1,842 -2.48
3,938
-2.92
3,920
991,038 5,000 0.8 1.1 50.11 0.23 22 8.5B 21.5M 4.7M 5.9M 15.6M 20.3M -2.6B
7 1401/06/23 1.5 20 13 -772 1.00
4,038
0.53
4,019
200,000 297,868 0.6 0.7 50.11 0.17 12 6.6B 16.3M 1.9M 2.3M 14M 15.9M 1.2B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
7.6 % -1 -5 -6 -8 -2 -14 -14 -30 -34 4 24
سابقه پول داغ نماد وخارزم
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وخارزم 372 2.42 0.93 14.7M 15.8M 1 2 122.7M 61.3M 1 7 141.3M 172.6M -0.9B خرید 12:13:52 1401/07/04
2 وخارزم 371 2.2 0.92 14.7M 15.9M 8 1 21.6M 173M 0 7 160M 172.6M -1B فروش 11:47:05 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک