سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وحافظ

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وحافظ : موضوع ( فعالیت ) شرکت مطابق ماده 3 اساسنامه عبارت است از : انجام کلیه عملیات بیمه‏‏ای مستقیم با رعایت مقررات تأسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد که در محدوده پروانه صادره توسط بیمه مرکزی ایران بوده و نیز اقدام به هر نوع عملیات و معملاتی که مستقیماً ب موضوع شرکت در ارتباط باشد. ضمناً این شرکت بر اساس نامه شماره 16630 مورخ 1379/09/22 بیمه مرکزی ایران مجاز به صدور 11 نوع بیمه ‏نامه در سرزمین اصلی نیز می‏باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-799
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.4
درصد خالص خرید حقوقی
63
ارزش معاملات
9.8B
حجم معاملات
9.0M
خالص خرید حقوقی
728.3K
خرید حقوقی
1.6M
خرید حقیقی
7.4M
فروش حقیقی
8.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-161.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.8 10 13 -17 0.27
10,950
0.18
10,940
594 6,591 0.3 0.4 0 0.2 4 451.6M 410.5K 15.9K 28.6K 381.9K 397.8K -0
2 1401/09/07 0.7 24 36 41 2.44
10,920
2.91
10,970
71,978 62,635 1.3 1.4 41.5 0.91 -2 2.1B 1.9M -37.6K 542 1.9M 1.9M 1.6M
3 1401/09/06 0.5 11 21 -339 0.47
10,660
1.89
10,810
11,230 56,390 0.7 0.8 41.56 0.48 32 1.1B 1M 318K 318K 674.2K 1M -0
4 1401/09/05 1.1 8 8 -90 0.66
10,610
2.47
10,800
15,311 50,000 0.2 0.3 41.58 0.17 25 370.4M 345K 85.2K 103.5K 241.5K 326.7K -0
5 1401/09/02 1.1 11 10 254 -2.23
10,540
-1.67
10,600
2,150 2,205 0.7 0.8 41.67 0.5 -23 1.1B 1M -241.4K 467.1K 573.1K 331.6K 141.8M
6 1401/09/01 0.8 17 20 -149 -2.80
10,780
-2.71
10,790
10,328 3,905 0.8 0.7 41.69 0.53 13 1.2B 1.1M 138.4K 138.9K 0.9M 1.1M -0
7 1401/08/30 0.8 24 30 -499 1.28
11,090
-0.46
10,900
19,000 110,000 2.6 2.4 40.78 1.58 14 3.6B 3.2M 449.9K 519.5K 2.7M 3.1M -305.3M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
8.1 % 3 2 6 11 -9 -16 -1 16 -22 7 89
سابقه پول داغ نماد وحافظ
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وحافظ 1,090 2.25 0.57 21.6M 38M 3 1 43.3M 129.8M 1 1 131.4M 129.8M 1.6M فروش 11:43:53 1401/09/07
2 وحافظ 1,095 2.72 0.76 24.3M 31.8M 1 2 131.4M 60.4M 1 0 131.4M 0 131.4M خرید 10:59:06 1401/09/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد