سابقه روزانه و لحظه ای نماد وتوکا

نماد وتوکا شرکت سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس گروه فلزات اساسی و زیر گروه استخراج سایر فلزات اساسی - 1-سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار. 2-انجام فعالیتهای در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر 3-سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ بازار اول (تابلوی اصلی) بورس فلزات اساسی استخراج سایر فلزات اساسی 1.6M 4B 4.4T 31.09% 1.3B 1.4T 5.9M 6.4M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
وتوکا 1.85%
11,020
1.66%
11,000
328.8B 530.7B 1.4T 2.7T 1.3B 3.7B -3.3B 3.5B -2.9B 0 1285 8.58 10.67 0 448
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
وتوکا -4 -4 10 5 30 20 47 48 -4 44 81 81 117 1400/11/05 -45 1399/04/18
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
وتوکا 9,960 7,670 7,670 6,100 6,100 6,100 11,590 11,590 11,590 11,590 11,590 11,590 16 51 51 90 90 90
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
وتوکا SMA5: 11,126 SMA10: 10,681 SMA20: 10,733 SMA50: 9,484 SMA100: 8,572 SMA200: 8,791 EMA5: 10,927 EMA10: 10,851 EMA20: 10,481 EMA50: 9,660 EMA100: 9,188 EMA200: 8,791 62 35 27 626 1,511 -40 18
K: 60
D: 60
Upper: 11,640
Middle: 10,733
Lower: 9,826
Value: 447
Signal: 475
Diverg.: -27
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 1.8B 17.6B 1.5B 16.0M 1.3 -33% -1.6M 3.6M 5.2M 12.4M 10.8M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 1.8 20.5 11.4 1.85
11,020
1.66
11,000
727 50K 0.6 0.7 31.09 1.3B 4.2B 1.6B 3.8M 0.3 -30 -1.1M 528.3K 1.7M 3.3M 2.1M
2 1402/01/06 0.7 17.5 27 -5.25
10,820
-6.3
10,700
480 113.7K 1.3 1.6 0 638.3M 9.9B -0 9.2M 0.73 -6 -589.9K 2.9M 3.5M 6.3M 5.7M
3 1402/01/05 1.1 15.5 14.2 -1.3
11,420
-2.51
11,280
13.7K 430 0.5 0.8 31.09 -111.6M 3.4B -100.5M 3M 0.24 3 97.8K 201.2K 103.5K 2.8M 2.9M
سابقه پول داغ نماد وتوکا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وتوکا 1,100 1.66 1.84 21.1M 11.5M 1 0 164.8M 0 3 0 40.1M 0 1.6B خرید 12:22:52 1402/01/07
2 وتوکا 1,120 3.51 1.83 20.8M 11.4M 37 47 34.1M 11.8M 2 0 36.8M 0 1.4B خرید گروهی 11:27:39 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده