سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وتجارت

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وتجارت : 1ـافتتاح و نگهداری انواع سپرده های قرض الحسنه جاری، پس انداز و سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت و سایر حساب های مشابه و صدور گواهی سپرده عام و خاص 2- انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا 3- ارائه انواع خدمات بانکی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3,537
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.5
درصد خالص خرید حقوقی
19
ارزش معاملات
74.0B
حجم معاملات
520M
خالص خرید حقوقی
25.2M
خرید حقوقی
59.5M
خرید حقیقی
460M
فروش حقیقی
486M
برآیند پول داغ و گروهی
-6.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1 13 12 35 1.80
1,412
3.53
1,436
469,525 166,000 0.5 0.6 44.5 0.05 0 7.5B 52.3M -249.2K 286.8K 52M 51.7M 65.2M
2 1401/07/02 0.7 10 16 -3,118 -1.84
1,387
-2.41
1,379
10,000 387,653 1.1 1.5 44.5 0.11 20 15.2B 109.9M 22.5M 26.6M 83.3M 105.8M -788.3M
3 1401/06/30 0.9 10 11 1,258 -0.21
1,413
0.35
1,421
159,091 192,531 0.5 0.7 44.5 0.06 -15 8.1B 57.6M -8.9M 3.6M 54M 45.1M -417.4M
4 1401/06/29 0.7 13 18 54 -1.12
1,416
-1.33
1,413
52,198 235,721 0.7 1 44.5 0.08 0 11B 77.8M -382.4K 1.8M 75.9M 75.5M -1.4B
5 1401/06/28 0.8 11 14 -378 -0.76
1,432
-0.97
1,429
3,550 35,692 0.7 1 44.5 0.08 3 11.8B 82.7M 2.6M 13.4M 69.4M 72M -370M
6 1401/06/27 0.6 10 16 -1,437 -2.50
1,443
-3.45
1,429
35,000 300,000 0.7 1.1 44.5 0.09 12 12.4B 85.8M 10M 12.1M 73.8M 83.7M -3B
7 1401/06/23 0.8 10 12 49 -0.40
1,480
-0.54
1,478
50,000 156,325 0.4 0.6 44.5 0.05 -1 7.9B 53.8M -334.4K 1.8M 52M 51.7M -223.6M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
4.8 % 0 -1 -3 -19 -3 -19 -27 -34 -39 5 19
سابقه پول داغ نماد وتجارت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وتجارت 143 2.74 0.99 12.5M 12.6M 9 1 13.4M 120.7M 1 1 185.9M 120.7M 65.2M فروش 11:52:34 1401/07/04
2 وتجارت 143 3.17 0.98 12.7M 13M 1 5 185.9M 37.2M 1 0 185.9M 0 185.9M خرید 11:33:47 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک