سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وتجارت

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وتجارت : 1ـافتتاح و نگهداری انواع سپرده های قرض الحسنه جاری، پس انداز و سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت و سایر حساب های مشابه و صدور گواهی سپرده عام و خاص 2- انجام عملیات اعتباری مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا 3- ارائه انواع خدمات بانکی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-94,842
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.8
درصد خالص خرید حقوقی
148
ارزش معاملات
481B
حجم معاملات
2.9B
خالص خرید حقوقی
581.1M
خرید حقوقی
749M
خرید حقیقی
2.2B
فروش حقیقی
2.8B
برآیند پول داغ و گروهی
-67.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0.8 17 21 -6,706 0.95
1,697
-0.48
1,673
10,000 200,914 0.4 0.5 46.25 0.22 17 39.5B 232.5M 39.5M 50.1M 182.4M 222M -5.2B
2 1401/11/11 1.2 35 28 -4,375 6.66
1,681
6.98
1,686
27,819,293 5,000 1.2 1.6 46.25 0.62 4 108.5B 645.6M 26M 106.2M 539.4M 565.4M 3.8B
3 1401/11/10 1 23 24 -14,359 3.07
1,576
6.74
1,632
432,000 4,000 0.9 1.2 46.25 0.44 20 71.1B 450.9M 91.1M 109.9M 340.9M 432M -4.9B
4 1401/11/09 0.6 16 26 -19,099 -5.73
1,529
-4.99
1,541
5,202 466,707 0.9 1.3 46.25 0.47 26 74.4B 486.6M 124.9M 147.5M 339.1M 464M -22.1B
5 1401/11/08 0.5 18 34 -17,549 -3.51
1,622
-4.22
1,610
29,076 368,455 0.9 1.2 46.25 0.43 24 72B 444M 108.2M 124.8M 319.2M 427.4M -17.6B
6 1401/11/05 0.6 17 28 -17,557 -3.89
1,681
-3.37
1,690
3,000 35,500 0.7 0.9 46.25 0.36 28 63.5B 377.5M 104.4M 116.6M 260.9M 365.3M -6B
7 1401/11/04 0.5 14 27 -15,198 -2.78
1,749
-2.83
1,748
4,200 5,000 0.6 0.6 46.25 0.29 29 51.9B 296.9M 86.9M 93.5M 203.4M 290.3M -15B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
19.8 % 5 1 -12 12 22 30 24 -3 -27 5 19
سابقه پول داغ نماد وتجارت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وتجارت 169 0.3 0.85 17.3M 20.3M 5 2 36.9M 109.5M 7 8 18.4M 19.8M -5.2B فروش 12:16:32 1401/11/12
2 وتجارت 168 0.06 0.87 17.3M 20M 1518 1468 17.3M 20M 7 7 18.4M 19.8M -5B فروش گروهی 12:10:48 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده