سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وبملت

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وبملت : 1-افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض الحسنه جاری، پس انداز و حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و سایر حسابهای مشابه و صدور انواع کارت/ کارتهای مجاز و صدور انواع گواهی سپرده. 2-اعطای انواع تسهیلات مالی و اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب قوانین جاری کشور
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-51,176
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.5
درصد خالص خرید حقوقی
195
ارزش معاملات
155B
حجم معاملات
596M
خالص خرید حقوقی
198.2M
خرید حقوقی
327M
خرید حقیقی
269M
فروش حقیقی
467M
برآیند پول داغ و گروهی
-15.2B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.4 14 34 -14,839 -0.12
2,571
0.08
2,576
56,942 41,608 1.4 1.6 50.36 0.09 50 29.9B 116.2M 57.7M 84.5M 31.7M 89.4M -9.1B
2 1401/07/11 0.7 12 18 -5,405 -0.35
2,574
-1.28
2,550
300,000 84,920 0.8 0.8 50.36 0.05 33 16.2B 63M 21M 35.2M 27.8M 48.8M -1.4B
3 1401/07/10 1.2 19 16 -5,193 -0.58
2,583
-0.38
2,588
333,458 718,110 0.9 0.8 50.37 0.06 27 19.3B 74.8M 20.1M 34.3M 40.6M 60.7M -811.9M
4 1401/07/09 0.5 9 19 -16,309 -2.88
2,598
-4.90
2,544
182,655 28,470 1.2 1.2 50.38 0.07 64 25.6B 98.5M 62.8M 65.6M 32.9M 95.7M -2.8B
5 1401/07/06 1.6 17 11 1,925 2.45
2,675
1.69
2,655
52,027 9,106 0.7 0.7 50.38 0.04 -13 15.1B 56.5M -7.2M 7.8M 48.8M 41.6M 790.8M
6 1401/07/04 1.2 15 12 2,461 0.58
2,611
0.50
2,609
24,128 233,141 0.9 0.9 50.38 0.06 -13 19.1B 73.2M -9.4M 18.3M 54.9M 45.5M 137.4M
7 1401/07/02 0.5 9 17 -13,817 -1.82
2,596
-2.80
2,570
20,000 5 1.3 1.5 50.39 0.09 47 29.4B 113.3M 53.2M 81.5M 31.8M 85.1M -2B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
33.3 % -1 -4 -4 -12 -12 -10 -37 -32 -39 2 7
سابقه پول داغ نماد وبملت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وبملت 257 -0.23 0.39 13.6M 34.5M 7 2 33.6M 231.8M 7 37 125.9M 163.9M -9.1B فروش 12:26:20 1401/07/12
2 وبملت 257 -0.16 0.39 13.3M 33.9M 2 1 17.2M 114M 7 36 125.9M 161.6M -8.7B فروش 12:25:03 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک