سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وبملت

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وبملت : 1-افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض الحسنه جاری، پس انداز و حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و سایر حسابهای مشابه و صدور انواع کارت/ کارتهای مجاز و صدور انواع گواهی سپرده. 2-اعطای انواع تسهیلات مالی و اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب قوانین جاری کشور
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2
درصد خالص خرید حقوقی
190
ارزش معاملات
785B
حجم معاملات
2.4B
خالص خرید حقوقی
633.4M
خرید حقوقی
959M
خرید حقیقی
1.5B
فروش حقیقی
2.1B
برآیند پول داغ و گروهی
-210.4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0.7 23 36 -37,103 1.77
3,286
2.26
3,302
10,000 68,532 0.8 0.9 46.93 0.27 34 108.7B 330.8M 112.9M 206.9M 123.9M 236.8M -46.3B
2 1401/11/11 1 36 37 4,857 5.70
3,229
6.25
3,246
189,177 5,000 1.1 1.4 46.95 0.38 -3 149.3B 462.3M -15M 118M 344.4M 329.3M -19.8B
3 1401/11/10 0.7 26 39 -30,560 1.03
3,055
3.17
3,120
189,917 258,000 0.8 0.9 46.55 0.26 32 95.6B 313.1M 100M 124.5M 188.6M 288.6M -30B
4 1401/11/09 0.6 30 50 -46,526 -5.79
3,024
-5.39
3,037
1,524,422 433,978 1.1 1.4 46.32 0.36 35 131.5B 434.9M 153.9M 165.4M 269.5M 423.3M -62.5B
5 1401/11/08 0.6 28 44 -25,021 -3.40
3,210
-3.94
3,192
1,462,513 248,297 0.8 0.9 46.08 0.26 25 100.8B 313.9M 77.9M 101.5M 212.4M 290.4M -9.2B
6 1401/11/05 0.6 27 45 -47,780 -3.85
3,323
-4.22
3,310
166,802 53,791 0.8 1 46.09 0.27 44 108B 324.8M 143.8M 145.1M 179.7M 323.5M -30.6B
7 1401/11/04 0.6 24 39 -20,720 -2.92
3,456
-3.37
3,440
200,113 30,000 0.7 0.7 46.1 0.22 23 90.8B 262.6M 60M 97.7M 164.9M 224.8M -12B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
25.9 % 2 -1 -9 9 21 26 21 41 -22 2 7
سابقه پول داغ نماد وبملت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وبملت 330 2.29 0.65 23.5M 36.2M 4 5 18.6M 102.4M 11 33 24M 36.7M -46.3B فروش 12:22:17 1401/11/12
2 وبملت 330 2.29 0.65 23.6M 36.4M 12 1 11.2M 236.6M 11 32 24M 36.6M -45.7B فروش 12:17:17 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده