سابقه روزانه و لحظه ای نماد وبرق

نماد وبرق شرکت س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی در بازار پایه زرد فرابورس گروه سرمایه گذاریها و زیر گروه سایر واسطه های مالی - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
وبرق س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی بازار پایه زرد فرابورس سرمایه گذاریها سایر واسطه های مالی 441K 351.8M 1.6T 57.16% 201.1M 0.9T 1.6M 2.3M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
وبرق -2.79%
45,350
-2.57%
45,450
376.1B 867.3B 2.2T 4.7T -1.7B -6.7B -15.3B -30.9B -20.7B 0 699 64.88 0 0 192
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
وبرق 0 1 1 -12 -10 1 -17 -37 0 3 13 13 15 1400/03/08 -69 1400/08/25
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
وبرق 44,050 44,050 44,050 40,000 40,000 40,000 51,800 53,150 53,150 54,450 73,550 88,300 18 21 21 36 84 121
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
وبرق SMA5: 45,700 SMA10: 45,400 SMA20: 47,045 SMA50: 46,587 SMA100: 46,654 SMA200: 57,563 EMA5: 45,765 EMA10: 46,018 EMA20: 46,483 EMA50: 46,868 EMA100: 49,488 EMA200: 57,563 47 29 18 1,789 -2,370 -58 -51
K: 42
D: 47
Upper: 51,584
Middle: 47,045
Lower: 42,506
Value: -577
Signal: -444
Diverg.: -133
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -6.2B 26.3B -3.4B 5.7M 2.8 58% 1.3M 1.3M 4.3M 5.7M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1401/12/15 0.7 27.8 42.7 -2.79
45,350
-2.57
45,450
2K 6.5K 0.9 1.3 57.16 -1.7B 9.6B -2.1B 2.1M 1.05 17 368.7K 368.7K 0 1.7M 2.1M
2 1401/12/14 1.2 27.1 22.2 -0.11
46,650
-1.93
45,800
4.8K 1K 0.5 0.6 57.16 -77.9M 5.7B 102.6M 1.2M 0.6 1 16.7K 16.7K 0 1.2M 1.2M
3 1401/12/13 1 35.3 34.3 2.98
46,700
2.98
46,700
166.3K 5K 1 1.4 57.16 -4.5B 11B -1.5B 2.4M 1.17 40 1M 1M 0 1.4M 2.4M
سابقه پول داغ نماد وبرق
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وبرق 4,530 -2.89 0.63 26.6M 42.4M 3 1 60.3M 245.9M 1 9 113.9M 207.3M -2.1B فروش 12:26:49 1401/12/15
2 وبرق 4,535 -2.79 0.64 26.3M 40.8M 1 1 23.1M 101M 1 8 113.9M 203.4M -1.8B فروش 12:24:24 1401/12/15
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده